Бойченко Оксана Анатоліївна

Бойченко Оксана Анатоліївна

Старший викладач кафедри
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-9840-2019

ORCID iD   
https://orcid.org/0000-0002-4144-456X

Профіль вченого у GoogleScholar 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=0TPpfzUAAAAJ

 

Додаткові відомості

Освіта: вища, Київський політехнічний інститут, факультет інформатики і обчислювальної техніки, закінчила у 1994 р. за спеціальністю «Обчислювальні машини, системи, комплекси і мережі», отримала кваліфікацію інженера-системотехніка.

Аспірантура: Інститут механіки НАН України, відділ обчислювальної механіки і техніки, закінчила у 1997 р.

Досвід роботи: 30 років

Наукова діяльність

Як молодший науковий співробітник Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ брала участь у розробці таких НДР для Держкомзвя'зку України:

1) Дослідження особливостей сучасних інформаційних технологій, формування інформаційних та аналітичних ресурсів (Науковий звіт. рукоп. р/н 0199u002253. - Київ. – 2001);

2) Створити національну систему інформаційних ресурсів (Науковий звіт. рукоп. р/н 0101U009192. - Київ. – 2002);

3) Дослідження та розвиток інформаційних технологій для корпоративних комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем (Науковий звіт. рукоп. р/н 0101u002642. - Київ. – 2003).

Відзнаки

Стипендіат НАН України (стипендія НАН України для молодих вчених за активну участь у розробленні Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, системи "МНС-Інформ"), 2000-2001 рр.

Відзнаки учасника ІІ-го і ІІІ-го конкурсів науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву» КМДА і НАН України із врученням цінного подарунка, 2002, 2003.

Стипендіат НАН України (стипендія НАН України для молодих вчених за активну участь у розробленні Системи інформаційно-аналітичного забезпечення Ради національної безпеки та оборони України, Системи інформаційних ресурсів органів державної влади України (шифр СІРВ)),2004-2005 рр.

 

Перелік продукції (за останні п’ять років)

  1. Бойченко О. А. Особливості використання системи управління навчанням eFront у підготовці філологів / Матеріали Звітної конференції Інституту педагогіки АПН України. – К., 2013.
  2. Бойченко О. А. Критерії вибору Learning Management System для навчання майбутніх філологів / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна і світ: діалог мов та культур». – К., 2013.
  3. Бойченко О. А. Використання програмного засобу eFront у навчально-виховному процесі / Матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції FOSS (Free and Open-Source Software). – Львів, 2013.
  4. Бойченко О. А. Інтеграція засобів пошуку навчальної інформації до систем дистанційної освіти / Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу». –К., 2014.
  5. Бойченко О. А. Електронний підручник як засіб підтримки дистанційного навчання / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування професійно мобільного фахівця: європейський вимір». – Кривий Ріг, 2015.
  6. Бойченко О. А. Сучасні засоби розроблення електронних освітніх ресурсів для системи професійної освіти / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи». – Львів, 2015.
  7. Карташова Л. А., Бойченко О. А., Карташов А.М. Неперервний доступ до якісної освіти: Інноваційні рішення проблеми / XI Іnternational Conference «Science and Education», – Hajduszoboszlo, Hungary, 2018.
  8. Сенченко В.Р., Бойченко О. А., Бойченко А.В. Дослідження методів і технологій інтеграції онтологічної моделі з реляційними даними / Реєстрація, зберігання і обробка даних. – К., Т.20, №3. 2018. – С.91-101.

 

Науково-організаційна діяльність

Начальник відділу дистанційного навчання та підтримки веб-сайту Київського національного лінгвістичного університету (2007-2015рр.).

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти та екстернату КНЛУ за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти», 2013.