Гущина Наталія Іванівна

Гущина Наталія Іванівна

Старший викладач кафедри

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-9318-2018

Профіль у GoogleScholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=G-9aQngAAAAJ&hl=uk

 Особистий сайт

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • 2011 – 2015, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна); аспірантура, наукова спеціальність: теорія та методика професійної освіти;
 • 1991 – 1993, Київський педагогічний інститут імені М. Горького (Київ, Україна), факультет загально- технічних дисциплін, спеціальність - вчитель трудового навчання;
 • 1980-1986, Київський технологічний інститут легкої промисловості (Київ, СРСР), факультет швейного виробництва, спеціальність - інженер-технолог

Додаткова освіта:

 • 2019 р. – Програма курсу для тренерів «Додатки Google в освітній діяльності» (10 год.);
 • 2018 р. – Програма навчального курсу «WEB-STEM-школа – 2018» (15 год.);
 • 2017 р. - Третя національна (не)конференція для шкільних педагогів за напрямами «Нова українська школа», «Компетентністне навчання», «Педагогіка партнерства», 29-30 квітня, м. Харків, (сертифікат 18 год.)
 • 2017 р. Міжнародна конференція ISTE-2017, 24-27 червня, м.Сан-Антоніо, Техас (сертифікат 32 год.);
 • 2016-2017рр. Навчальна програма з підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти (156 год.)
 • 2014 р. – Microsoft ,SITE «Інформаційні технології для викладачів»
 • 2014 р.  – Microsoft «Хмарні технології Office 365 в навчальних закладах»
 • 2013 р. – Faculity Development Worksop Microsoft FaculityFollow
 • 2012 р. – Информатизация школы в 10 шагах (он-лайн)
 • 2012 р. – Intel Елементи «Методи оцінювання в класі 21 ст.», «Метод проектів» (он-лайн)
 • 2011 р. – Інтерактивний клас, курс «Використання інтерактивних технологій в навчальному процесі»
 • 2011 р. – ТОВ «Щоденник.ua», курс з підготовки педагогічних кадрів до використання інформаційних технологій в електронному освітньому середовищі
 • 2010 р. – Intel «Now models for teaching and learning in a one-to-one »
 • 2010 р. – Microsoft Digital  Literacy
 • 2009 р. – Intel «Середовище електронного навчання «1 учень – 1 компьютер»
 • 2007 р. – - Использование Web 2.0 сервисов в учебном процессе (он-лайн)
 • 2004 р. – Intel «Навчання для майбутнього»

Тема дисертації:

«Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності» на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (2019).

Громадська активність:

Модератор професійної педагогічної спільноти  Google educator group (GEG) «Навчаємося з Google» (з 2015)

Досвід роботи:

 • Дослідження сучасних світових тенденцій розвитку освіти дорослих;
 • Науково-методична діяльність з упровадження інноваційних технологій неформальної освіти;
 • Ініціювання та участь у підготовці нормативно-правових документів;
 • Фандрайзинг, ініціювання та координація інноваційних освітніх проектів;
 • Організація освітніх заходів місцевого, всеукраїнського та міжнародних рівнів: форумів, олімпіад, семінарів, науково-практичних конференцій, тощо;
 • розробка, організація та проведення тренінгів, вебінарів, літніх шкіл з педагогічних інновацій, розвитку навичок 21 століття, використання ІКТ в управлінській та  педагогічній діяльності;
 • організація та розвиток неформальних освітніх спільнот;
 • викладання на курсах підвищення кваліфікації;
 • підготовка навчально-методичного забезпечення для учнів, вчителів та методистів (більше ніж 20 підручників, посібників, методичних рекомендацій)

Досягнення:

 • звання старший тренер програми Intel - Навчання для майбутнього (сертифікат № укр-6/ст, 2008 р. )
 • Почесна грамота МОН за активну і плідну участь у реалізації Всеукраїнського експерименту щодо навчання вчителів ефективного використання ІКТ та перепідготовку педагогічних працівників за програмою Intel «Навчання для майбутнього» (2008)
 • членкиня експертної ради з висунення претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді (2014), координаторка всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій (2013-2014), член журі конкурсів: Intel «»Успішний проект» (2008-2011) та Microsoft «Вчитель-новатор» (2010-1014 ), на кращий веб-сайт навчального закладу (2012); фестивалю Epson «Інтерактивний світ знань» (2014)
 • со-лідерка та модераторка професійної педагогічної спільноти  Google educator group (GEG) Навчаємося з Google (з 2015)
 • авторка більше 30 підручників, навчальних програм, навчальних посібників, методичних посібників, електронних освітніх ресурсів.

Перелік продукції (за останні два роки)

Посібники

 1. Гущина Н. І. Путівник світом цифрових технологій: посіб. для вчителів початкових класів. Київ: Освіта, 2018. 32 с. ISBN 978-617-656-975-2.
 2. Гущина Н.І. : підруч. інтегрованого курсу для 1 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 1 / О.В. Коршунова, Н. І. Гущина. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. — 96 с. : іл. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, наказ МОНУ від 06.07.2018 №734).
 3. Гущина Н.І. : підруч. інтегрованого курсу для 1 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 1 / О.В. Коршунова, Н. І. Гущина. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. — 80 с. : іл. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, наказ МОНУ від 06.07.2018 №734).
 4. Інформаційна культура, 1 кл. 1 частина: навчальний посібник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.І. Гущина, Н.А. Саражинська, Т.О. Пушкарьова. – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2018. – 44с.:іл.
 5. Інформаційна культура, 1 кл. 2 частина: навчальний посібник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.І. Гущина, Н.А. Саражинська, Т.О. Пушкарьова. – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2018. – 44с.:іл.
 6. Інформаційна культура, 1 кл. 1 частина: навчальний посібник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.І. Гущина, Н.А. Саражинська, Т.О. Пушкарьова. – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2017. – 44с.:іл.
 7. Інформаційна культура, 1 кл. 2 частина: навчальний посібник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Н.І. Гущина, Н.А. Саражинська, Т.О. Пушкарьова. – Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т.», 2017. – 44с.:іл.

Публікації

 1. Гущина Н. І. Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах формальної та неформальної освіти: зб. спецкурсів. Київ: Освіта, 2018. 24 с. ISBN 978-617-656-974-9.
 2. STEM-освіта. Професійний розвиток педагога : збірник спецкурсів / О. В. Коршунова, Н. І. Гущина, І. П. Василашко,  О. О. Патрикєева. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. — 80 с. ISBN 978-617-656-972-5.
 3. Гущина Н. І. Науково-методичний супровід розвитку цифрової компетентності вчителів початкових класів. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2018. № 5(25). С. 57–62.
 4. Гущина Н. І. Матеріали майстер-класу «Електронні лайфхаки та ресурси для підготовки до батьківських зборів». Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: Методичні матеріали та практичний досвід / авт.-уклад.: М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, Г. А. Коломоєць, В. І. Потапова. Київ: Прометей, 2017. 328 с. С. 41–45.
 5. Гущина Н. І. Особливості дорослого, який навчається. Тренерська етика. Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому. Методичні матеріали та практичний досвід / авт.-уклад.: М. А. Араджионі, А. І. Гусєв, Г. А. Коломоєць, В. І. Потапова. Київ: Прометей, 2017. 328 с. С. 37–41.

Інші праці

 1. Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Оffice 365: зб. матеріалів методологічного семінару 18 квітня 2017 р. [ред. кол.: В. В. Олійник (голов. ред.) та ін.]. – К. : ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2017. – 116 с.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. VIII Київська конференція «Створення сучасного освітнього середовища в закладах освіти Київської області: управлінський аспект», 27–29 листопада 2019 р., м. Київ.
 2. ІV Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики», 20 листопада 2019 р.
 3. Науково-практичний семінар «STEM-освіта: інноваційні проєкти для НУШ», 30 жовтня 2019 р, м. Київ
 4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Використання ІКТ в освітньому процесі як основний чинник розвитку освіти» у рамках Х Міжнародної виставки “Інноватика в сучасній освіті” та ІХ Міжнародної виставки “World Edu-2019”, 23 жовтня 2019 р. м. Київ
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM – світ інноваційних можливостей. Реалізація програми інноваційного освітнього проекту «Я – дослідник» у рамках Х Міжнародної виставки “Інноватика в сучасній освіті” та ІХ Міжнародної виставки “World Edu-2019”, 23 жовтня 2019 р. м. Київ
 6. Другий інноваційний форум «Grani. Місія вчителя сучасності. Vol.2020», 14 вересня 2019 р., м. Чернігів
 7. V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 16-17 травня 2019, м. Запоріжжя
 8. Всеукраїнський науково-практичний семінар «STEM-освіта: освітні рішення, можливості та перспективи розвитку» у межах Всеукраїнського фестивалю STEM-весна, 23-24 квітня 2019 р., м. Суми, міський методичний центр
 9. Всеукраїнський науково-практичний семінар  «STEM-освіта: інноваційні проекти для НУШ» у межах реалізації Програми Всеукраїнського інноваційного освітнього проекту «Я – дослідник», 23-24 квітня 2019 р., м. Суми
 10. У межах Десятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2019» та Дев’ятої міжнародної виставки освіти за кордоном «World Edu: Колоквіум «Відкритий університет як інноваційне середовище професійного розвитку фахівців», 15 березня 2019 р., м. Київ
 11. Всеукраїнська «WEB-STEM-школа-2019» (зимова сесія,), 19-23 лютого 2019р., дистанційно
 12. ІV Міжнародна науково-практична конференція STEM-освіта стан впровадження та перспективи розвитку, 8-9 листопада 2018р., Київ
 13. Десята міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» Науково-практичний семінар «Дисемінація впровадження в освітній процес інноваційного досвіду експериментальної діяльності – потенційний ресурс підвищення якості надання освітніх послуг», 25 жовтня 2018 р., Київ
 14. Всеукраїнський науково-практичний семінар з оффлайн-трансляцією «Застосування хмаро орієнтованого навчального середовища для формування інформаційно-цифрової компетентності учасників освітнього процесу в умовах реформи Нової української школи»  17 травня 2018 р., м. Київ
 15. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» ТехноПрофІнформ, 15-17 травня 2018 р., м. Вінниця
 16. Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до розвитку педагогічної майстерності вчителів мистецьких дисциплін» 25-26 квітня 2018 р., м. Мелітополь
 17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті суспільних змін» 28 березня 2018 р., м. Київ
 18. Регіональний науково-практичний семінар «Партнерство в освіті: виклики та перспективи», 1-2 березня 2018 р., м. Суми
 19. Науково-практичний семінар «Сучасні технологічні рішення як інструменти дослідницької діяльності в умовах реалізації інтегрованих підходів до вивчення дисциплін природничо-математичної, технологічної та інформатичної галузей», 23-25 січня 2018 р., м. Запоріжжя
 20. ІІІ Форум GEG Ukraine «Цифрове перетворення освіти», Київ, 20-21 лютого 2018 р. (організатор, виступ на тему «Мобільні додатки як інструмент дослідника»)

Професійний розвиток

 1. Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) за спеціальністю «Теорія і методика професійної освіти», ДК №053147 від 20 червня 2019 р.
 2. ДЗВО «Університет менеджменту освіти», свідоцтво № СП 35830447/2672-19 від 25 жовтня 2019 р. про підвищення кваліфікації за категорією: Завідувачі (викладачі та методисти) кафедр та структурних підрозділів (центрів, лабораторій, куратори-тьютори навчальних груп та викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО (210 год.)
 3. 2017 р. - Третя національна (не)конференція для шкільних педагогів за напрямами «Нова українська школа», «Компетентністне навчання», «Педагогіка партнерства», 29-30 квітня, м. Харків, (сертифікат 18 год.)
 4. 2017 р. Міжнародна конференція ISTE-2017, 24-27 червня, м.Сан-Антоніо, Техас, напрям цифрова грамотність (сертифікат 32 год.);
 5. 2016-2017рр. Навчальна програма з підготовки професіоналів у галузі освіти дорослих включно з питаннями громадянської освіти (156 год.)