Касьян Сергій Петрович

Касьян Сергій Петрович

доцент кафедри
кандидат педагогічних наук

PUBLONS
https://publons.com/researcher/1813890/sergii-kasian/

Researcher ID
http://www.researcherid.com/rid/X-8972-2018

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X

Профіль вченого у Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=daxyos4AAAAJ

Сторінка автора у Електронній бібліотеці НАПН України
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home?screen=Items

Особистий сайт
https://skasian1.wixsite.com/mysite-2

 

Додаткові відомості

Освіта:

 • Полтавське вище зенітне ракетне командне училище ім. генерала армії Ватутіна М.Ф., спеціальність: «Командна тактична», кваліфікація: офіцер з вищої військовою освітою-інженера по експлуатації радіотехнічних засобів (Диплом ИВ-І №415952, 14.07.1083);
 • Військова академія Протиповітряної оборони Сухопутних військ імені маршала радянського союзу Василевського О.М., спеціальність: «Командно-штабна оперативно-тактична військ ППО Сухопутних військ», кваліфікація: офіцера з вищою військовою освітою (Диплом з відзнакою ДВО №063665, 16.06.1994)
 • Львівський університет бізнесу та права, спеціальність: «Правознавство», кваліфікація: магістр з правознавства (Диплом з відзнакою ВК № 41581317, 24.06.2011).

Досвід роботи:

 • 1979-2005 - служба в збройних силах;
 • 1995 – 1997 – начальник відділення Центру оперативної підготовки Академії Збройних Сил України;
 • 1997 – 2005 – викладач кафедри управління військами національної академії оборони України;
 • 2006-2012 – робота в Міністерстві освіти і науки України;
 • 2012 – 2013 – заступник директора навчально-наукового інституту інформаційно-комунікаційних технологій Державного університету телекомунікацій;
 • 2013 – по цей час – науково-педагогічний працівник Університету ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Теми дисертацій (захищених):

«Управління документообігом у закладах післядипломної педагогічної освіти на основі хмарних технологій» (2016 р.)

Громадська активність:

Член предметної експертної комісії з інформатики.

Нагороди,  відзнаки:

 • нагрудний знак: «Відмінник освіти України» (2010 р.);
 • нагрудний знак «Петро Могила» (2012 р.);
 • 2 почесні грамоти Міністерства освіти і науки України;
 • подяка Міністра освіти і науки України;
 • почесна грамота Національної академії педагогічних наук України;
 • подяка Київського міського голови;
 • Військові нагороди.

Наукова діяльність

1994-1995 рр. – молодший науковий співробітник Національного центру стратегічних досліджень Генерального штабу Збройних сил України;

2016 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

2017-2019 рр. – Відповідальний виконавець наукової теми кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ «Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382);

2020-2025 рр. – Відповідальний виконавець підтеми кафедри ВОСІКТ «Теоретичні та методичні основи електронної дидактики в умовах відкритого університету післядипломної освіти» у межах наукової теми «Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637).

Перелік продукції (за останні три роки)

Посібники (одноосібні, колективні) (назва, рік)

 1. Підручник / [В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян та ін.] // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти / [В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян та ін.]. – Киев, 2019. – 212 с

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (назва, рік)

 1. Kasian S.P., Oliynyk V. V., Gushchina N. I., Kondratova L. G. Development of digital competence of pedagogical staff in distance learning based on cloud services / S.P. Kasian, V. V. Oliynyk, N. I. Gushchina, L. G. Kondratova/ Information Technologies and Learning Tools, 2021, 86(6), 268–288. https://doi.org/10.33407/itlt.v86i6.4722 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України (назва, рік)

 1. Касьян С.П. Особливості відображення інформації в електронних освітніх ресурсах / С.П. Касьян, Вісник післядипломної освіти. «Серія «Педагогічні науки», 2021, 16 (45). стор. 128-139. ISSN 2218-7650 

Інші праці (назва, рік)

 1. Касьян C. П. Цифровий простір закладу освіти: сучасний тренд розвитку освіти / C. П. Касьян. – Київ: Державний заклад вищої освіти №Університет менеджменту освіти", 2020. – 3 с. – (Державний заклад вищої освіти №Університет менеджменту освіти").
 2. Касьян, С.П. (2020) Технології та інструменти розвитку електронної кафедри закладу вищої освіт: IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній ЗСО – доуніверситетська підготовка – ЗВО», м. Київ, Україна. 
 3. Касьян, С.П. (2020) Сервіси Microsoft 365 для освіти: I Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти» Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна, стор. 58-61. 
 4. Касьян, С.П. (2020) Цифровий простір закладу освіти: сучасний тренд розвитку освіти: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти» (5-6 травня 2020 року) Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти», м. Київ, Україна.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки)

 1. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування компетентностей обдарованої особистості в системі позашкільної та вищої освіти», участь, м. Київ, 11 березня 2021 р.
 2. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», тема доповіді: «Дистанційна форма навчання: перспективи та особливості організації», м. Київ,12 травня 2021 р.
 3. VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», тема доповіді: «Змішане навчання в закладі загальної середньої освіти», м. Київ, 27 квітня 2021 р.
 4. ІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», організаційний комітет, Київ, 11-12 листопада 2021 р.
 5.  Міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука: пам'ятаючи про минуле, творимо майбутнє», тема доповіді: «Хмарні технології в освіті», м. Київ, 23 - 25 вересня 2020 р.
 6. XII Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» круглий стіл «Цифрова трансформація університету: ключові орієнтири» тема доповіді: «Цифровий університет як тенденція розвитку закладів освіти», м. Київ, 12 жовтня 2020 р.
 7. І Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи», участь, м. Запоріжжя, 10 квітня 2020 р.
 8. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», участь, 02 квітня 2020 р.
 9.  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти» тема доповіді: «Цифровий простір закладу освіти: сучасний тренд розвитку освіти», м. Київ, 5-6 травня 2020 р.
 10. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди», тема доповіді: «Розвиток цифрової компетентності викладачів в умовах дистанційного навчання на основі сервісів GSuite for Education», м. Житомир, 12–13 листопада 2020 р.

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами (ПІБ здобувача, тема дисертації, наукова спеціальність, примітки)

 1. Андрос Мирослав Євгенійович, «Управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої в умовах організації дистанційного навчання», 13.00.06 Теорія і методика управління освітою

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (назва модулю, тип модулю, документ, що засвідчує, дата видачі довідки/сертифікату)

 1. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/21114-27 від 06.10.2017 за категорією «Завідувачі кафедр і структурних підрозділів закладів ППО»
 2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 113588 від 12.12.2014 за категорією «Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (за професійною програмою підвищення кваліфікації працівників органів державної влади у галузі знань 1501 «Державне управління»)».
 3. Академічне стажування у Люблінському технологічному університеті (Польща) з 1 квітня по 15 травня 2021 р. з теми «Інформаційні технології в освіті» в обсязі 180 год./6 кредитів (Сертифікат № 1-2021-UMO).