Касьян Сергій Петрович

Касьян Сергій Петрович

Завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-8972-2018

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=daxyos4AAAAJ

 Особистий сайт

Додаткові відомості

 

Освіта: Вища

Досвід роботи:

1979-2005 - служба в збройних силах;

2006-2012 – робота в Міністерстві освіти і науки України;

2012-2013 – робота в Університету інформаційно-комунікаційних технологій;

2013- по цей час – робота в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;

2016 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Кандидат педагогічних наук

Теми дисертації:

 • «Управління документообігом у закладах післядипломної педагогічної освіти на основі хмарних технологій»

Громадська активність: 

 • Член науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

 

Наукова діяльність: 

1994 - 1995 - молодший науковий співробітник Національного центру стратегічних досліджень Генерального штабу Збройних сил України;

1995 – 1997 – начальник відділення Центру оперативної підготовки Академії Збройних Сил України;

1997 – 2005 – викладач кафедри управління військами національної академії оборони України;

2012 – по цей час науково-педагогічний працівник Університету інформаційно-комунікаційних технологій та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

Перелік продукції (за останні два роки)

 1. Підручник / [В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян та ін.] // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти / [В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян та ін.]. – Киев, 2019. . – 212 с
 2. Монографія / [В. В. Олійник, Л. М. Сергеєва, С. П. Касьян та ін.]. // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент /– Киев: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с.

Посібники:

 1. Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання / [С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Калачова та ін.]. – Киев: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2017. – 211 с.
 2. Касьян С.П. Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання: методичні рекомендації/ за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької / С. П. Касьян, Л. Л. Ляхоцька, Л. В. Калачова, Г. С. Юзбашева та ін; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2017. – 196 с.
 3. Касьян С. П. Робота викладача в системі управління навчанням eFront : метод. рекомендації / Сергей Петрович Касьян. – Киев: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2018. – 45 с. – (ДВНЗ "Університет менеджменту освіти").
 4. Касьян С.П. Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: метод. посібник / В.В.Олійник, О.В.Соснін, Л.Л.Ляхоцька, С.П.Касьян, С.В.Антощук, В.В.Дивак, Л.Г.Кондратова, А.Л.Лапшин, М.Є.Андрос, Н.І.Гущина. – Київ, 2017

 Наукові публікації:

 1. Касьян С. П. Електронна кафедра: технології та інструменти розвитку / С.П. Касьян, С. В. Антощук, Л. Л. Ляхоцька. // Інтерсервіс. – 2018. – С. 1–27.
 2. Касьян С. П. Інтерактивні форми, методи та технології навчання слухачів кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій на дистанційному етапі проведення курсів підвищення кваліфікації / С. П. Касьян. // Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти". – 2018. – №1. – С. 88–93.
 3. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи / [С. В. Антощук, Л. А. Карташова, С. П. Касьян та ін.]. // Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. – 2018. – С. 1–61.
 4. Касьян С. П. Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 в управлінській діяльності завідувача кафедри / С. П. Касьян. // Державний вищий навчальний заклад" Університет менеджменту освіти". – 2017. – №2. – С. 56–60.
 5. Касьян С. П. Аналіз освітнього процесу у закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання / С. П. Касьян. // Державний вищий навчальний заклад" Університет менеджменту освіти". – 2017. – С. 7–19.
 6. Андрос М. Є. Інформаційно-комунікаційна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах організації дистанційного навчання. [Електронний ресурс] / М. Є. Андрос, С. П. Касьян // Теорія і методика управління освітою. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v1_2018/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81.pdf.
 7. Дистанційне навчання в світі: проблеми та перспективи. // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології / – Киев: ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, 2017. – (Збірник матеріалів ІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції). – С. 104–107.
 8. Монографія / [В. В. Олійник, Л. М. Сергеєва, С. П. Касьян та ін.]. // Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент /– Киев: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. – 440 с.
 9. Ляхоцька Л. Л. Організація освітнього процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти з використанням електронних технологій навчання: методичні рекомендації / за заг. ред. Л. Л. Ляхоцької / Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян, Л. В. Калачова, Г. С. Юзбашева та ін; ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2017. – 196 с.
 10. Касьян С. П. Робота викладача в системі управління навчанням eFront : метод. рекомендації / Сергей Петрович Касьян. – Киев: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти", 2018. – 45 с. – (ДВНЗ "Університет менеджменту освіти").
 11. Науково-методичні основи впровадження технлогій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти: метод. посібник / В.В.Олійник, О.В.Соснін, Л.Л.Ляхоцька, С.П.Касьян, С.В.Антощук, В.В.Дивак, Л.Г.Кондратова, А.Л.Лапшин, М.Є.Андрос, Н.І.Гущина. – Київ, 2017

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

 1. ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 28.04.2017.
 2. Методологічний семінар, «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365» 18.05.2017, УМО
 3. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики»., УМО, 30.11.2017.
 4. ІІ-а Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології», 28.04.2017 УМО.
 5. Науково-практична конференція «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями глобалізаційних змін» 19.05.2017, м. Київ.
 6. Науково-методологічний семінар «Освітньо-філософські засади нової української школи», 18.10.2017, м. Київ.
 7. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові інформаційні технології управління бізнесом», 14.02.2019, м. Київ 
 8. Науково-практична конференція «Трансформація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах відкритої освіти», 7-8 червня 2019 року на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
 9. Конференція для вищих навчальних закладів Microsoft Education Day 2019/

Науково-організаційна діяльність

 1. Член редакційної колегії збірника методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365.
 2. Член редакційної колегії збірника матеріалів ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита та дистанційна освіта: від теорії до практики».
 3. Член редакційної навчального посібника ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти».
 4. Член редакційної колегії підручника «Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти».

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами 

 1. Голубєва Руслана Юріївна, «Інформаційне забезпечення управління системою професійно-технічної освіти в регіоні», 13.00.06 Теорія і методика управління освітою
 2. Андрос Мирослав Євгенійович, «Управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої в умовах організації дистанційного навчання», 13.00.06 Теорія і методика управління освітою

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, з 13.03.2017 по 06.10.2017 за категорією: «Завідувачі кафедр і структурних підрозділів закладів ППО», свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2114-17