Касьян Сергій Петрович

Касьян Сергій Петрович

Завідувач кафедри
кандидат педагогічних наук

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/X-8972-2018

ORCID iD: 
https://orcid.org/0000-0001-7310-233X

Профіль вченого у Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=daxyos4AAAAJ

 Особистий сайт

Додаткові відомості

 

Освіта: Вища

Досвід роботи:

 • 1979-2005 - служба в збройних силах;
 • 2006-2012 – робота в Міністерстві освіти і науки України;
 • 2012-2013 – робота в Університету інформаційно-комунікаційних технологій;
 • 2013- по цей час – робота в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»;
 • 2016 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Кандидат педагогічних наук

Теми дисертації:

«Управління документообігом у закладах післядипломної педагогічної освіти на основі хмарних технологій»

Громадська активність: 

 • Член науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Наукова діяльність: 

 • 1994 - 1995 - молодший науковий співробітник Національного центру стратегічних досліджень Генерального штабу Збройних сил України;
 • 1995 – 1997 – начальник відділення Центру оперативної підготовки Академії Збройних Сил України;
 • 1997 – 2005 – викладач кафедри управління військами національної академії оборони України;
 • 2012 - 2013 заступник директора навчально-наукового інституту інформаційно-комунікаційних технологій Державного університету телекомунікацій;
 • 2013 – по цей час науково-педагогічний працівник Університету ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Перелік продукції (за останні два роки)

Підручник / [В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян та ін.] // Технологія змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти / [В. В. Олійник, Л. Л. Ляхоцька, С. П. Касьян та ін.]. – Київ, 2019. . – 212 с

С. П. Касьян, С. В. Антощук, Л. Г. Кондратова. Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації напряму «Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти» галузі знань: 01 «Освіта» категорії слухачів: «Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)», «Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти» за тематичним курсом «Упровадження STEAM освіти в освітній процес» . ЦІПО, Київ. 2020. 29 с.

Наукові публікації:

 1. Касьян С. П. Інтернет-ресурси та веб-сервіси як навчальні інструменти педагога // Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф., 5-6 травня 2020 р. [ред. кол.: Л. Л. Ляхоцька (голов. ред.), С. П. Касьян, С. В. Антощук (технічний редактор), М. І. Попазова (літературний редактор)]. – К. : ДЗВО «Ун-т менеджменту освіти», 2020. – 231 c. – С. 71-73. URL:: Збірник матеріалів конференції, тези.
 2. Касьян С. П., Технології та інструменти розвитку електронної кафедри закладу вищої освіти, зб. матер. IV Всеукр. науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній ЗСО – доуніверситетська підготовка – ЗВО», м. Київ, 9 червня 2020 р.
 3. Касьян С. П., Сервіси Microsoft 365 для освіти: зб. матер I[КС1]  Всеукр. науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інноваційні, нормативно-правові, педагогічні аспекти», м. Київ, 16 червня 2020 р.

Участь у науково-практичних заходах (за останні два роки):

 1. VII Міжнародна науково-практична Інтерент конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», м. Переяслав-Хмельницький, 19-21 березня 2020
 2. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти», м. Київ, 09.06.2020
 3. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Дистанційна освіта в Україні: інновації, нормативно-правові, педагогічні аспекти», м. Київ, 16.06.2020
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта та наука: пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє», м. Київ, 23-25 вересня 2020

Науково-організаційна діяльність

Член науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти 302 дистанційне навчання (Наказ МОН від 06.04.2016 № 375 «Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»

Член предметної експертної комісії з інформатики щодо надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам.

Відповідальний виконавець наукової теми кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ:

«Теоретичні та методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» (РК № 0117U002382) (2017-2019 рр.)»;

«Трансформація професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти» (реєстраційний номер УкрІНТЕІ 0120U104637) 2020-2025 рр.)

Підтема кафедри ВОСІКТ: «Теоретичні та методичні основи електронної дидактики в умовах відкритого університету післядипломної освіти» .

Науково-педагогічна діяльність

Наукове керівництво аспірантами, докторантами, здобувачами 

 1. Голубєва Руслана Юріївна, «Інформаційне забезпечення управління системою професійно-технічної освіти в регіоні», 13.00.06 Теорія і методика управління освітою
 2. Андрос Мирослав Євгенійович, «Управління розвитком інформаційно-комунікаційної компетентності керівника закладу загальної середньої в умовах організації дистанційного навчання», 13.00.06 Теорія і методика управління освітою

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, з 13.03.2017 по 06.10.2017 за категорією: «Завідувачі кафедр і структурних підрозділів закладів ППО», свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/2114-17