Ларін Станіслав Васильович

Ларін Станіслав Васильович

Старший викладач кафедри
Інформація

ResearcherID:
http://www.researcherid.com/rid/E-9659-2019

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0001-8544-7714

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=d0-HjKgAAAAJ&hl=uk

 

Додаткові відомості

Освіта:

Національна академія державного управління при Президентові України

Державний університет телекомунікацій

Університет банківської справи НБУ

Досвід роботи:

2019 - по теперішній час - старший викладач Університету менеджменту освіти

2015 – 2018 - аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

2014 – 2015 - головний спеціаліст Головного управління Державної казначейської служби України в м.Києві

2013 – 2014 - провідний економіст ПАТ “КБ “ПІВДЕНКОМБАНК”

Тема дисертації: “Захист національних цінностей у сфері національної безпеки: державно-управлінський аспект”

Перелік наукових статей

1. Ларін С. В. Формування національних цінностей українського суспільства в контексті цінностей об’єднаної Європи / С. В. Ларін // Право та державне управління : зб. наук. праць. Вип. 1 (26). – Запоріжжя : КПУ. – 2017.– С.132–139.

2. Ларін С. В. Суб’єкти захисту національних цінностей / С. В. Ларін // Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. ж-л. Вип. 1. – Запоріжжя : КПУ. – 2017. – С. 4–8.

3. Ларін С. В. Генеза формування базових цінностей українського суспільства / С. В. Ларін // Актуальні проблеми державного управління – ХарРІ НАДУ, 2017 – № 2. – С. 21–26.

4. Ларін С. В. Активізація взаємодії держави і суспільства щодо захисту національних цінностей у сфері національної безпеки / С. В. Ларін // Держава та регіони. Серія : Державне управління : наук.-вироб. ж-л. Вип. 3. – Запоріжжя : КПУ. – 2017. – С. 16–20.

5. Ларін С. В. Модель взаємодії держави та суспільства щодо захисту національних цінностей у сфері національної безпеки / С. В. Ларін // Visegrad Journal on Human Rights. – Pan-European University, Bratislava. Issue. № 5. – 2017. – С. 104–110.

Участь у науково-практичних заходах

1. Ларін С. В. Особливості суб’єктів захисту національних цінностей в Україні / С. В.Ларін // Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Сладковічево, Словацька Республіка,10–11 березня 2017 р.) – Сладковічево, Словацька Республіка – С. 79–80.

2. Ларін С. В. Узагальнення наукових поглядів щодо сутності поняття “національні цінності” / С. В. Ларін // Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали VІІ Всеукр. міжвуз. конф. студентів та молодих учених / за заг. ред. С. О. Шевченка. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2016. – С. 143–148.

3. Ларін С. В. Національні цінності українського суспільства в умовах глобалізації: виклики й перспективи щодо їх збереження / С. В. Ларін // “Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності” : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 травня 2017 р.) [за заг. ред. В. С. Куйбіди, А. П. Савкова, С. В. Загороднюка]. – Київ: НАДУ, 2017. Ч. 5. Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 48–50.

4. Ларін С. В. Порівняльний аналіз національних цінностей українського суспільства та цінностей об’єднаної Європи / С. В. Ларін // Європейські студії в Україні: здобутки, виклики та перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2 червня 2017 р.). – Київ: Українська Асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції – К. : Терен, 2017. – С. 180–185.

5. Ларін С. В. Історичні аспекти захисту національних цінностей українського суспільства / С. В. Ларін // Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів: матеріали всеукр. наук.-практ. конф, м. Запоріжжя, 3–4 листопада 2017 р. – Запоріжжя, Класичний приватний університет, 2017. – 104 с. – С. 16–19.

6. Ларін С. В. Вплив історичних аспектів на формування базових цінностей українського суспільства // С. В. Ларін // Urgent problems of lam on the modern stage of statehood development: conference proceeding, Oktober 20–21, 2017, Lublin: Izdevnieciba “Baltiya Publishing”. – 248 pages. – S. 32–35.

7. Ларін С. В. Роль суб’єктів суспільства у захисті прав, інтересів та цінностей людини х інвалідністю Вплив суб’єктів публічно-управлінської діяльності на розвиток соціальної інклюзії / С. В. Ларін // Формування публічної служби, чутливої до людей з особливими потребами: цифрові технології: матеріали наук.-практ.конф. за міжнар. участю (Київ, 10 листопада 2017 р.) [за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, В. М. Сороко, Л. А. Гаєвської]. – Київ: НАДУ, 2017. – С. 157–160.

8. Ларін С. В. Пріоритетні форми вдосконалення взаємодії держави і суспільства щодо захисту національних цінностей в Україні в умовах збройної агресії Російської Федерації / С. В. Ларін // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (Київ, 25 трав. 2018 р.): у 5 т. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 4. – 160 с. – С. 131–13