Категорії слухачів за ліцензованими напрямами підвищення кваліфікації в ЦІПО

 

1. НАПРЯМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНІ. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ТА КЕРІВНИКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 01 «ОСВІТА»

Шифр

Склад навчальної групи

 
 

1.1.Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.1

Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.2

Новопризначені директори закладів професійної (професійно-технічної)  освіти

 

1.1.3

Заступники директорів з навчальної  роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.4

Заступники директорів з навчально-методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.5

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.6

Заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.7

Новопризначені заступники директорів з навчальної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.8

Новопризначені заступники директорів з навчально-методичної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.9

Новопризначені заступники директорів з навчально-виробничої роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.10

Новопризначені заступники директорів з навчально-виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.11

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.1.12

 Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 

1.2. .Керівні та педагогічні працівники обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійної (професійно-технічної ) освіти

 

1.2.1

Директори обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти

 

1.2.2

Заступники директорів обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти

 

1.2.3

Методисти обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти

 

1.3. Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів ППО

 

1.3.1

Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів)

 

1.3.2

Завідувачі кафедр та структурних підрозділів закладів ППО

 

1.3.3

Завідувачі кафедр та структурних підрозділів закладів ППО за профілем:

 

1.3.3.1

Управління; інноваційна, науково-дослідна, експериментальна  діяльність

 

1.3.3.2

Педагогіка; початкова,  дошкільна та позашкільна освіта

 

1.3.3.3

Психологія, корекційна та  інклюзивна освіта

 

1.3.3.4

Якість освіти, ЗНО,  моніторинг та атестація

 

1.3.3.5

Природничо-математичний

 

1.3.3.6

Гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний

 

1.3.3.7

Виховання та робота з обдарованою молоддю

 

1.3.3.8

Виховна  робота

 

1.3.3.9

Інформатизація освітнього процесу

 

1.3.3.10

Інформаційне та програмне забезпечення

 

1.3.3.11

Завідувачі  структурних підрозділів закладів ППО з психології, соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

1.3.4

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем:

 

1.3.4.1

Управління; інноваційна, науково-дослідна, експериментальна  діяльність

 

1.3.4.2

Педагогіка; початкова,  дошкільна та позашкільна освіта

 

1.3.4.3

Психологія, корекційна та  інклюзивна освіта

 

1.3.4.4

Якість освіти, ЗНО,  моніторинг та атестація

 

1.3.4.5

Природничо-математичний

 

1.3.4.6

Гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний

 

1.3.4.7

Виховання та робота з обдарованою молоддю

 

1.3.4.8

Виховна  робота

 

1.3.4.9

Інформатизація освітнього процесу

 

1.3.3.10

Інформаційне та програмне забезпечення

 

1.3.5

Завідувачі (методисти) центрів (кабінетів, лабораторій) дистанційного навчання закладів ППО

 

1.3.6

Методисти закладів ППО без виділення профілю

 

1.3.7

Куратори-тьютори навчальних груп закладів ППО

 

1.3.8

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів ППО

 

1.4 Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти

 

1.4.1

Директори (заступники директорів) гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів

 

1.4.2

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти

 

1.4.3

Директори (заступники директорів) експериментальних закладів загальної середньої освіти

 

1.4.4

Директори (заступники директорів) навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»

 

1.4.5

Директори (заступники директорів) міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів)

 

1.4.6

Директори опорних закладів загальної середньої освіти

 

1.4.7

Керівники експериментальних закладів дошкільної освіти

 

1.4.8

Керівники закладів дошкільної освіти

 

1.4.9

Директори (заступники директорів) закладів спеціальної освіти (шкіл-інтернатів, дитячих будинків

 

1.4.10

Директори (заступники директорів) закладів спеціальної освіти (шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

1.4.11

Директори (заступники директорів) дитячих будинків сімейного типу

 

1.5. Керівні  та педагогічні працівники закладів позашкільної освіти

 

1.5.1

Директори (заступники директорів) закладів позашкільної освіти(спеціалізація за профілем  закладу)

 

1.5.2

Керівники та педагогічні працівники МАН

 

1.5.3

Завідувачі відділів закладів позашкільної освіти

 

1.5.4

Методисти  закладів позашкільної освіти

 

1.5.5

Керівники гуртків закладів позашкільної освіти(спеціалізація за профілем  закладу)

 

1.6. Керівні,  науково-педагогічні та педагогічні працівники  закладів вищої освіти(академій, інститутів, університетів)

 

1.6.1

Ректори ( президенти, начальники) університетів, академій, інститутів

 

1.6.2

Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів

 

1.6.3

Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів

 

1.6.4

Начальники відділів кадрів університетів, академій, інститутів

 

1.6.5

Начальники(завідувачі) навчальних (навчально-методичних) відділів університетів, академій, інститутів

 

1.6.6

Начальники (завідувачі) відділів якості освіти та моніторингу університетів, академій, інститутів

 

1.6.7

Директори (заступники директорів, провідні фахівці) бібліотек університетів, академій, інститутів

 

1.6.8

Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів

 

1.6.9

Викладачі університетів, академій, інститутів без педагогічної освіти

 

1.6.10

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій та інститутів

 

1.6.11

Викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають психологічні дисципліни

 

1.6.12

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів

 

1.6.13

Методисти університетів, академій, інститутів

 

1.6.14

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з менеджменту освіти

 

1.6.15

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів з лідерства

 

1.7. Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти( коледжів, технікумів)

 

1.7.1

Директори закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

 

1.7.2

Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

 

1.7.3

Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів) з навчально-методичної роботи

 

1.7.4

Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)) з виробничої роботи

 

1.7.5

Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів) з навчально-виробничої роботи

 

1.7.6

Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)з виховної, навчально-виховної роботи

 

1.7.7

Начальники(завідувачі) відділів кадрів закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

 

1.7.8

Завідувачі відділень закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

 

1.7.9

Викладачі закладів фахової передвищої освіти

( коледжів, технікумів)

 

1.7.10

Викладачі які в закладів фахової передвищої освіти

( коледжів, технікумів), які викладають психологічні дисципліни

 

1.7.11

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання закладів фахової передвищої освіти

( коледжів, технікумів)

 

1.7.12

Практичні психологи, соціальні педагоги закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

 

 

1.7.13

Методисти закладів фахової передвищої освіти

( коледжів, технікумів)

 

1.7.14

Педагогічні працівники, фахівці з виховної роботи (вихователі гуртожитків, керівники гуртків) закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

 

1.7.15

Педагогічні працівники, бібліотекарі  закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

 

1.7.16

Завідувачі (методисти) структурних підрозділів закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

 

2. НАПРЯМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКИ МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ

2.1

Керівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

2.2

Новопризначені керівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

2.3

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного стандарту «Математика» та «Природознавство»

2.4

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного стандарту «Мови і літератури», «Суспільствознавство»

2.5

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного стандарту «Технології», «Здоров’я і фізична культура», «Мистецтво»

2.6

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із предметів освітніх галузей Державного стандарту «Початкова освіта» та інклюзивної освіти

2.7

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із дошкільної  та інклюзивної освіти

2.8

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із освітнього моніторингу та ЗНО

2.9

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань із позашкільної освіти та роботи з обдарованими дітьми

2.10

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) без виділення профілю

2.11

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань новопризначені зі стажем роботи до 1 року (без виділення профілю)

3.  НАПРЯМ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТИ ПСИХОЛОГІЧНИХ СЛУЖБ

3.1

Керівники (працівники) Інклюзивних ресурсних центрів (Ресурсних центрів інклюзивної освіти)

3.2

Завідувачі (директори) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби

3.3

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти

3.4

Практичні психологи (соціальні педагоги) соціально-психологічних, психологічних служб закладів вищої освіти

3.5

Практичні психологи (соціальні педагоги) соціально-психологічних, психологічних служб закладів фахової передвищої освіти(коледжів, технікумів)

3.6

Практичні психологи (соціальні педагоги)  закладів загальної середньої освіти

3.7

Практичні психологи (соціальні педагоги)  закладів позашкільної освіти

3.8

Практичні психологи (соціальні педагоги) закладів спеціальної освіти ( шкіл-інтернатів)

3.9

Практичні психологи (соціальні педагоги)  закладів дошкільної освіти

3.10

Практичні психологи закладів професійної (професійно-технічної) освіти

3.11

Методисти районних (обласних, міських) методичних кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань психологічної служби 

4. ТЕМАТИЧНІ ТА АВТОРСЬКІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

Тема

Категорія слухачів

4.1

Коучингові технології у діяльності фахівців системи освіти

Директори (заступники директорів, педагогічні працівники) закладів загальної середньої освіти. Керівники закладів вищої освіти. Науково-педагогічні працівники. Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти. Керівники (методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

4.2

Психолого-педагогічні засади проектного управління діяльністю закладу освіти засобами комп’ютерних технологій

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти. Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти.

Керівники (методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

4.3

Психологічне забезпечення реалізації Концепції нової української школи

Завідувачі (директори) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби. Керівники (методисти) районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти.  Керівники (методисти)районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти.

4.4

 Забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти: управлінський та психологічний аспекти

Керівники ( науково-педагогічні працівники)закладів вищої освіти.  

4.5

Управлінські та психологічні засади розвитку конкурентоздатності науково-педагогічних працівників

Керівники закладів вищої освіти (ректори, проректори, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр)

4.6

Психолого-педагогічне забезпечення якості позашкільної освіти

Керівники (педагогічні працівники) закладів позашкільної освіти (директори (заступники директорів, резерв директорів). Педагогічні працівники районних (міських) центрів дитячої та юнацької творчості (станцій юних техніків, центрів науково-технічної творчості учнівської молоді,  центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді).

4.7

Психологічні засади розвитку конкурентоздатності педагогічних працівників

Керівники (педагогічні працівники) закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, передвищої фахової освіти (коледжів, технікумів).

 Керівники (методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

4.8

Психологічні засади роботи з учасниками освітнього процесу, які постраждали внаслідок військового конфлікту

Завідувачі (директори) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби. Керівники (методисти) районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти. Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти

4.9

Психологічні засади розвитку конкурентоздатності майбутніх робітників

Директори (заступники директорів, резерв директорів, педагогічні працівники) закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4.10

Теорія і практика попередження булінгу в соціальних мережах

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти; передвищої фахової освіти (коледжів, технікумів). Керівники закладів вищої освіти. Керівники (методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Викладачі-тьютори з дистанційного навчання

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти.

4.11

Психологічне здоров’я персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти; передвищої фахової освіти (коледжів, технікумів). Керівники закладів вищої освіти. Керівники (методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів. Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти.

4.12

Психологічна майстерня гармонійних міжособистісних стосунків учасників освітнього процесу

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти; передвищої фахової освіти (коледжів, технікумів). Керівники (методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів).

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти.

4.13

Психологічна допомога особистості в кризовій ситуації

Завідувачі (директори) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби. Керівники (методисти) районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти. Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти.

 

4.14

Психологічні ресурси ефективного управління персоналом освітніх організацій

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти. Керівники закладів вищої освіти (ректори, проректори, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр)

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти.

Керівники районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Завідувачі, директори закладів дошкільної освіти.

4.15

Психологічні ресурси роботи з обдарованими дітьми

Директори (заступники директорів) закладів позашкільної освіти, Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти. Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти.

 

4.16

Забезпечення якості освітньої діяльності у закладах професійної (професійно-технічної) освіти: управлінський та психологічний аспекти

Директори (заступники директорів) закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4.17

Протидія булінгу в закладах освіти: психолого-управлінський аспект

Керівники закладів загальної середньої освіти, передвищої фахової освіти (коледжів, технікумів), вищої освіти. Керівники психологічних служб та практичні психологи системи освіти.

4.18

Психологічні ресурси гармонійного розвитку особистості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Директори (заступники директорів) закладів спеціальної освіти (шкіл-інтернатів, дитячих будинків, дитячих будинків сімейного типу). Директори (заступники директорів) закладів спеціальної освіти (шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої освіти.

4.19

Професійний розвиток педагога Нової української школи в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц) з початкової освіти, керівники методичних об’єднань

4.20

Ключові компетентності, уміння і результати навчання в системі Нової української школи

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц) з початкової освіти, керівники методичних об’єднань

4.21

Методична діяльність в умовах ОТГ

Керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц)

4.22

Організація освітнього середовища в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц) з початкової освіти, керівники методичних об’єднань

4.23

Сучасні підходи в освіті дорослих

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц)

4.24

Розвиток педагогічної майстерності фахівців в умовах відкритої освіти

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц) з початкової освіти, керівники методичних об’єднань

4.25

Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц) з початкової освіти, керівники методичних об’єднань

4.26

Теоретичні і методичні аспекти розвитку фахової майстерності викладача

Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

4.27

Забезпечення якості освіти в контексті сучасних реформ

Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів), закладів ППО

4.28

Практична андрагогіка

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц)

4.29

Педагогіка партнерства: від комунікації до діалогу

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц)

4.30

Актуальні технології навчання у вищій школі

Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів).

4.31

Інновації та експериментування в навчанні

Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів).  Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, методисти ОІППО,  керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.32

Креативні практики в освіті

Науково-педагогічні працівники ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц)

4.33

Цифрові освітні тренди

Науково-педагогічні працівники ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц)

4.34

Креативність і цифрова творчість педагога Нової української школи

Науково-педагогічні працівники ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц)

4.35

Креативні індустрії в освіті: контент, технології, перспективи

Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів)

4.36

Розвиток емоційного інтелекту педагога

Методисти Р(М)МК(Ц)

4.37

Арт-педагогіка в системі освіти дорослих

Методисти Р(М)МК(Ц), методисти закладів позашкільної освіти

4.38

Розвиток професійної самосвідомості педагога нової формації в умовах формальної і неформальної освіти

Методисти Р(М)МК(Ц)

4.39

Модернізація системи управління закладами позашкільної освіти в умовах освітніх реформ

Керівники (методисти)  ЗПО

4.40

Технологія управління системою виховною діяльністю закладів позашкільної освіти

Керівники (методисти)  ЗПО

4.41

Розвиток підприємницької компетентності фахівців на засадах педагогічного маркетингу

методисти Р(М)МК(Ц), викладачі коледжів, технікумів

4.42

Стратегія розвитку опорного закладу освіти в умовах децентралізації влади

Директори, заступники директорів ЗЗСО, ДЮСШ, ДЗО,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Керівники (заступники керівників), завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.43

Нова українська школа: Готуємося до відкриття академічного/профільного ліцею

 

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів). Керівники (заступники керівників), завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.44

Управління впровадженням педагогіки партнерства і сучасних методик навчальної взаємодії у ЗЗСО

 

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів). Заступники керівників, завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.45

Автономія і фінансова самостійність ЗЗСО

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа», дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти, міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів). Заступники керівників, завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.46

Як стати лідером і сформувати команду сучасного закладу освіти

 

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа», дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти, міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів). Керівники (заступники керівників), завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц)

4.47

Менеджмент впровадження форм і контенту відкритої освіти у професійному розвитку педагогів і керівників

Керівники (заступники керівників), завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц). Директори, заступники директорів ЗЗСО,

експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа», дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти, міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів)

4.48

Управління конкурентоспроможністю закладу  освіти в умовах розвитку ринку освітніх послуг

Директори, заступники директорів ЗЗСО,  експериментальних ЗЗСО, закладів спеціальної освіти (шкіл-інтернатів, дитячих будинків), ДЮСШ, ДНЗ, дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти, міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів). Керівники (заступники керівників), завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.49

Менеджмент інновацій у Новій українській школі

 

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів). Керівники (заступники керівників), завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.50

Розвиток професійних компетентностей керівника (заступника керівника) Нової української школи.

Директори, заступники директорів, новопризначені заступники  ЗЗСО, закладів спеціальної освіти (шкіл-інтернатів, дитячих будинків), НВК «Дитячий садок - школа». Заступники, завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц) .

4.51

Технології вимірювання та управління якістю освіти у закладі освіти

Директори, заступники директорів, новопризначені заступники директорів ЗЗСО. Директори (заступники директорів, резерв директорів, педагогічні працівники) закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів

Директори закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів). Ректори (президенти, начальники) університетів, академій, інститутів. Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів.

Керівники закладів вищої освіти. Науково-педагогічні працівники.

4.52

Управління розвитком інтелектуального капіталу науково-педагогічного працівника в освітньому середовищі закладу освіти

Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів. Ректори (президенти, начальники) університетів, академій, інститутів

Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів. Науково-педагогічні працівники ППО;

викладачі закладів вищої освіти, викладачі коледжів, технікумів

Керівники (методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Керівники закладів вищої освіти . Науково-педагогічні працівники. Керівники (методисти)  закладів ПО

4.53

Проведення супервізії впровадження Концепції «Нова українська школа» у ЗЗСО, НВО «Дитячий садок – школа»

 

Директори, заступники директорів ЗЗСО,  експериментальних ЗЗСО; навчально-виховних об’єднань «Дитячий садок – школа», дитячих будинків сімейного типу, міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів). Керівники (заступники керівників), завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.54

Менеджмент розвитку персоналу сучасного закладу освіти

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Керівники (заступники керівників), завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів закладів ППО

4.55

Організація праці менеджера в освіті в умовах системних змін

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Керівники (заступники керівників), завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів закладів ППО

4.56

Менеджмент методичної роботи в умовах Нової української школи та децентралізації влади

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО.

4.57

Як визначити моделі ПК (підвищення кваліфікації), сформувати замовлення та спрогнозувати фінансове забезпечення проходження  курсів ПК в умовах  Закону України «Про освіту», Концепції НУШ

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.58

Освіта ОТГ: формування стратегічної рамки (програми) розвитку закладу освіти в умовах об’єднаної територіальної громади

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.59

Впровадження проектних технологій в практику роботи закладу  освіти

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

4.60

Технології аналізу та вироблення політики розвитку закладу освіти

Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти

иректори, заступники директорів, новопризначені заступники директорів ЗЗСО. Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів.

Ректори (президенти, начальники) університетів, академій, інститутів. Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів.

4.61

Маркетинг ринку освітніх послуг як інструмент управління якістю освіти у закладі освіти

Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів. Ректори (президенти, начальники) університетів, академій, інститутів. Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів

Керівники закладів вищої освіти.  Науково-педагогічні працівники. Керівники (методисти)  закладів ПО

4.62

Моніторинг як інформаційна основа управління якістю освіти у закладі  освіти

Директори, заступники директорів, новопризначені заступники директорів ЗЗСО. Науково-педагогічні працівники ППО.

Викладачі закладів вищої освіти. Керівники (методисти) районних (міських) методичних кабінетів (центрів). Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів. Ректори (президенти, начальники) університетів, академій, інститутів. Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів.

4.63

Менеджмент корпоративного університету як сучасної моделі неперервної педагогічної освіти

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа», дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти, міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

Керівники (заступники керівників), завідувачі кафедр, керівники структурних підрозділів закладів ППО.

 

4.64

Формування та розвиток лідерських компетенцій керівних та педагогічних кадрів закладів вищої освіти (виїзні на запити слухачів)

 

Завідувачі кафедр, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти

4.65

Маркетинг освітніх послуг та формування іміджу сучасного закладу освіти (виїзні на запити слухачів)

Директори, заступники директорів ЗЗСО, навчально-виховних комплексів, ДЮСШ, ДНЗ, закладів позашкільної освіти

керівні кадри закладів  ПО (ПТО).

4.66

Формування та розвиток активної лідерської позиції керівних кадрів закладів ПО (ПТО) (виїзні на запити слухачів)

Керівні кадри закладів  ПО (ПТО)

4.67

Управління методичною роботою в закладах освіти ОТГ

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

4.68

Менеджмент дослідно-експерементальної роботи в Новій українській школі

Директори (заступники директорів) експерементальних закладів ЗСО. Директори (заступники директорів) закладів ЗСО – учасників Всеукраїнського експеременту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового державного стандарту початкової ЗСО». Директори (заступники директорів) гімназій, колегіумів, НВК, НВК «Дитячий садок – школа».

4.69

Менеджмент формування цифрового освітнього середовища у закладах загальної середньої освіти.

Директори (заступники директорів) закладів ЗСО – учасників Всеукраїнського експеременту за темою «Електронний підручник для загальної середньої освіти» (E – book for secondary education (EBSB). Директори (заступники директорів) закладів ЗСО.

4.70

Менеджмент впровадження сучасних освітніх трендів в умовах НУШ

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів ППО, керівники Р(М)МК(Ц), методисти Р(М)МК(Ц).

Директори, заступники директорів ЗЗСО, експериментальних  ЗЗСО, навчально-виховних комплексів «Дитячий садок – школа»,

дитячих будинків сімейного типу, закладів позашкільної освіти,

міжшкільних ресурсних центрів (навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів).

4.70.1.

«Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до впровадження Концепції «Нова українська школа»

Керівні, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів ППО , закладів загальної середньої освіти

4.70.2.

«Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти»

«Керівні, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів    освіти-регіональні тренери з питань інституційного аудиту»

4.70.3.

«Створення та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти та інституційний аудит»

Керівники   закладів загальної середньої освіти

4.71

Інноваційні технології документаційного забезпечення якості управління закладом освіти

 

 

 

 

 

Директори закладів професійної (професійно-технічної) освіти. 

Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів. Директори коледжів

 ( технікумів). Ректори (президенти, начальники) університетів, академій, інститутів. Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів.

4.72

 Система забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти

Ректори (президенти, начальники) університетів, академій, інститутів. Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів. Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів). Проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій. Викладачі коледжів (технікумів).

 

4.73

Особистісне професійне зростання педагогічних працівників коледжів та технікумів

Директори (педагогічні працівники)закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Директори закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів).

4.73.1

Особистісне професійне зростання педагогічних працівників П(ПТ)О

Директори (педагогічні працівники)закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

4.74

Упровадження STEAM –освіти в освітній процес

Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів), педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

4.75

Упровадження STЕAM – технологій та новітніх цифрових технологій у викладання інтегрованих курсів

Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів), педагогічні працівники заккладів загальної середньої освіти.

4.76

Хмарні технології та хмарні сервіси в закладах освіти

Керівні та педагогічні (науково-педагогічні) працівники закладів

загальної середньої, професійної(професійно-технічної) та вищої освіти.

4.77

Проектування та створення електронних освітніх курсів

Науково-педагогічні працівники університетів, академій та інститутів. Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів).

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

4.78

Новітні технології та цифрові засоби в освітньому процесі

Науково-педагогічні працівники університетів, академій та інститутів. Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів).

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

4.79

Відкрита освіта та технології дистанційного навчання

Керівні та педагогічні працівники закладів

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

4.80

Сучасні медіа-технології та персональні Веб-ресурси педагога: створення, супровід та використання

Науково-педагогічні працівники університетів, академій та інститутів. Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів).  Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти

4.81

Інтерактивні технології в закладах освіти

Науково-педагогічні працівники університетів, академій та інститутів. Викладачі. закладів фахової передвищої освіти

( коледжів, технікумів).

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти

4.82

Організація дистанційного навчання в закладах освіти

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійної(професійно-технічної) та вищої освіти.

4.83.

Технологія створення освітнього аудіовізуального контенту: навчальні фільми, кліпи, роліки

Науково-педагогічні працівники університетів, академій та інститутів. Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів). Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Методисти закладів освіти усіх рівнів та усіх профілів.

4.84

Цифрова компетентність вчителя Нової української школи

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

4.85

Тьютор – організатор дистанційного навчання

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійної(професійно-технічної) та вищої освіти

4.86

Створення віртуального освітнього простору закладу освіти

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійної(професійно-технічної) та вищої освіти

4.87

«STEАM-освіта» у педагогічній практиці

Науково-педагогічні працівники університетів, академій та інститутів. Викладачі закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів). Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Методисти закладів освіти усіх рівнів та усіх профілів.

 

4.88

Теорія і практика попередження мобінгу та булінгу в кіберпросторі

Керівні та педагогічні працівники закладів

загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

4.89

Використання інтерактивних технологій в коледжах (технікумах).

Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти ( коледжів, технікумів).

4.90

Розвиток цифрової компетентності вчителя Нової української школи

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.