Категорії слухачів

Категорії слухачів за ліцензованими напрямами підвищення кваліфікації в ЦІПО

І. Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

1. 

Спеціалісти Департаментів освіти і науки Київської міської та обласних держадміністрацій

2. 

Начальники відділів (управлінь) освіти і науки Київської міської та обласних держадміністрацій

3. 

Головні (провідні) спеціалісти управлінь освіти і науки Київської міської та обласних держадміністрацій

4. 

Начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів

5. 

Новопризначені начальники (завідувачі) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та  міськвиконкомів

6.

Резерв начальників (завідувачів) відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та  міськвиконкомів

7. 

Заступники начальників (завідувачів) відділів (управлінь)  освіти районних    держадміністрацій та  міськвиконкомів

8. 

Спеціалісти відділів (управлінь) освіти районних держадміністрацій та міськвиконкомів

9. 

Керівні та науково-педагогічні працівники, які забезпечують підготовку магістрів за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» галузі знань 1501 «Державне управління»

ІІ. Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти галузі знань 01 «Освіта»

1.

Директори ПТНЗ

2. 

Новопризначені директори ПТНЗ

3. 

Резерв директорів ПТНЗ

4.

Заступники директорів з навчальної роботи ПТНЗ

5. 

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ

6. 

Заступники директорів з навчально-виховної роботи та соціальних питань ПТНЗ

7. 

Новопризначені заступники директорів з навчальної роботи ПТНЗ

8. 

Новопризначені заступники директорів з навчально-виробничої роботи ПТНЗ

9. 

Новопризначені заступники директорів з навчально-виховної роботи та соціальних питань ПТНЗ

10. 

Практичні психологи ПТНЗ

11. 

Методисти ПТНЗ

12. 

Директори обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти

13. 

Заступники директорів обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти

14. 

Методисти обласних навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти

Керівні та педагогічні працівники  інститутів ППО

1

Ректори (директори) закладів післядипломної педагогічної освіти

2.

Проректори (заступники директорів) з навчальної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти

3.

Проректори (заступники директорів) з навчально-методичної  роботизакладів післядипломної педагогічної освіти

4.

Проректори (заступники директорів) з науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти

5.

Проректори (заступники директорів) з педагогічного оцінювання закладів післядипломної педагогічної освіти

6.

Резерв директорів (проректорів) закладів післядипломної педагогічної освіти

7.

Начальники (завідувачі) навчальних (навчально-методичних) відділів закладів післядипломної педагогічної освіти

8.

Начальники (завідувачі) редакційно-видавничих відділів закладів післядипломної педагогічної освіти

9.

Завідувачі (викладачі) кафедр закладів післядипломної педагогічної освіти

10.

Викладачі соціально-гуманітарних дисциплін закладів післядипломної педагогічної освіти

11. 

Викладачі-тьютори дистанційного навчання закладів післядипломної педагогічної освіти

12. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  з навчальних дисциплін фізико-математичного циклу закладів післядипломної педагогічної освіти

13. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  з навчальних дисциплін  природничого циклузакладів післядипломної педагогічної освіти

14. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  суспільствознавства  (історія, право)закладів післядипломної педагогічної освіти

15. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  інформатики закладів післядипломної педагогічної освіти

16. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) з технологій (трудового навчання, креслення)  закладів післядипломної педагогічної освіти

17. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  мов  та літератур закладів післядипломної педагогічної освіти

18. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  з позашкільної освіти закладів післядипломної педагогічної освіти

19. 

Завідувачі (методисти) центрів (кабінетів, лабораторій) дистанційного навчання закладів післядипломної педагогічної освіти

20. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) дошкільної освіти закладів післядипломної педагогічної освіти

21. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) початкової освіти закладів післядипломної педагогічної освіти

22. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) з  питань курсової підготовки та  атестації закладів післядипломної педагогічної освіти

23. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій) з естетичної культури  закладів післядипломної педагогічної освіти

24. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  психологічної служби  закладів післядипломної педагогічної освіти

25. 

Завідувачі (методисти) кабінетів з початкового навчання (виховної роботи) з питань упровадження основ християнської етики в ЗНЗ

26. 

Куратори-тьютори навчальних груп закладів післядипломної педагогічної освіти

27. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  закладів післядипломної педагогічної освіти з охорони дитинства

28. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  закладів післядипломної педагогічної освіти з педагогічного оцінювання

29. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  закладів післядипломної педагогічної освіти з інклюзивної освіти

30. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  закладів післядипломної педагогічної освіти з організації наукової, науково-методичної та експериментальної роботи

31. 

Завідувачі (методисти) кабінетів (лабораторій)  закладів післядипломної педагогічної освіти з питань забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо надання соціально-психологічної допомоги різним групам населення, які постраждали внаслідок АТО

32. 

Методисти (лаборанти) центрів (кабінетів, лабораторій) закладів післядипломної педагогічної освіти – організатори дистанційного навчання

Керівники загальноосвітніх,  позашкільних та дошкільних навчальних закладів освіти 

1. 

Директори (резерв директорів) ліцеїв, гімназій, колегіумів, навчально-виховних комплексів

2. 

Директори (резерв директорів) загальноосвітніх навчальних закладів з проблем управлінської діяльності

3. 

Директори (резерв директорів) експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів

4. 

Директори експериментальних шкіл із запровадження освітніх інновацій

5. 

Директори (резерв директорів) загальноосвітніх навчальних закладів з впровадження профільного навчання

6. 

Директори (резерв директорів) шкіл з впровадження комп’ютерно-інформаційних технологій в управління  та навчально-виховний процес ЗНЗ

7. 

Директори (резерв директорів) експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми „Сприяння здоров’ю»

8. 

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів з проблеми «Психологічні резерви ефективного управління загальноосвітніми навчальними закладами в умовах соціальних трансформацій»

9. 

Керівники (резерв керівників) загальноосвітніх навчальних закладів з питань психолого-педагогічного проектування особистісного й соціального розвитку учнів

10. 

Директори (резерв директорів) ЗНЗ із проблем забезпечення фінансово-господарської діяльності

11. 

Директори (резерв директорів) ЗНЗ з питань упровадження медіа-освіти в інформаційно-освітній простір

12. 

Директори (резерв директорів) ЗНЗ з маркетингової діяльності

13. 

Керівники (резерв керівників) експериментальних дошкільних навчальних закладів

14. 

Директори (резерв директорів) навчально-виховних комплексів "Дитячий садок – школа"

15. 

Директори (резерв директорів) навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів

16. 

Заступники директорів навчально-курсових і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів

17. 

Директори (резерв директорів) інтернатів державного утримання дітей з питань охорони дитинства

18. 

Заступники директорів інтернатів державного утримання дітей з питань охорони дитинства

19. 

Директори (резерв директорів) шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

20. 

Заступники директорів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

21. 

Директори (резерв директорів) дитячих будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

22. 

Заступники директорів дитячих будинків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

23. 

Директори (резерв директорів) районних (міських) центрів дитячої та юнацької творчості з питань підтримки обдарованої молоді

24. 

Заступники директорів районних (міських) центрів дитячої та юнацької творчості з питань підтримки обдарованої молоді

25. 

Директори (резерв директорів) районних (міських) станцій юних техніків, центрів науково-технічної творчості учнівської молоді

26. 

Заступники директорів районних (міських) станцій юних  техніків, центрів науково-технічної творчості учнівської молоді

27. 

Директори (резерв директорів) міських та районних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді

28. 

Заступники директорів міських та районних центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді

29. 

Директори (резерв директорів) палаців дітей та юнацтва (центрів дитячої та юнацької творчості) Київської міської та обласних держадміністрацій

30. 

Заступники директорів палаців дітей та юнацтва (центрів дитячої та юнацької творчості) Київської міської та обласних держадміністрацій

31. 

Директори (резерв директорів) дитячо-юнацьких спортивних шкіл

32. 

Заступники директорів дитячо-юнацьких спортивних шкіл

33. 

Директори приватних загальноосвітніх навчальних закладів

34. 

Директори приватних дошкільних навчальних закладів

35. 

Директори приватних позашкільних навчальних закладів

36. 

Завідувачі методичних відділів палаців дітей та юнацтва ( центрів дитячої та юнацької творчості) Київської міської та обласних держадміністрацій

37. 

Методисти  позашкільних навчальних закладів

38. 

Керівники (резерв керівників) ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою

39. 

Заступники (резерв) керівників з навчально-виховної роботи ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою

40. 

Офіцери-вихователі ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою

41.. 

Практичні психологи ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою

 Керівні, науково – педагогічні та педагогічні кадри університетів, академій, інститутів

1. 

Ректори (резерв ректорів) ВНЗ університетів, академій, інститутів

2. 

Перші проректори університетів, академій, інститутів

3. 

Проректори з навчальної та виховної роботи університетів, академій, інститутів

4. 

Проректори з наукової роботи та міжнародних відносин університетів, академій, інститутів

5. 

Проректори з адміністративно-господарської роботи університетів, академій, інститутів

6. 

Директори інститутів (декани факультетів) університетів, академій, інститутів

7. 

Заступники директорів інститутів (деканів факультетів) університетів, академій, інститутів

8. 

Начальники відділів кадрів університетів, академій, інститутів

9. 

Начальники навчальних (навчально-методичних) відділів університетів, академій, інститутів

10. 

Директори (заступники директорів, провідні фахівці) бібліотек університетів, академій, інститутів

11. 

Завідувачі кафедр університетів, академій, інститутів

12. 

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів, які викладають психолого-педагогічні дисципліни

13. 

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, інститутів

14. 

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, академій, інститутів

15. 

Методисти університетів, академій, інститутів

16. 

Керівники (спеціалісти, методисти) університетів, академій, інститутів з питань ліцензування та акредитації

17. 

Начальники (інспектори) відділів кадрів університетів, академій, інститутів

 Керівні та педагогічні кадри коледжів (технікумів)

1. 

Директори коледжів (технікумів)

2. 

Заступники директорів з навчальної роботи коледжів (технікумів)

3. 

Заступники директорів з виробничої роботи коледжів (технікумів)

4. 

Заступники директорів з навчально-виробничої роботи коледжів (технікумів)

5. 

Заступники директорів з навчально-виховної роботи коледжів (технікумів)

6. 

Заступники директорів з навчально-методичної роботи коледжів (технікумів)

7. 

Начальники відділів кадрів коледжів (технікумів)

8. 

Завідувачі відділень Вколеджів (технікумів)

9. 

Викладачі коледжів (технікумів), які викладають психолого-педагогічні дисципліни

10. 

Викладачі коледжів (технікумів)ї з управлінських дисциплін

11. 

Викладачіколеджів (технікумів)

12. 

Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання коледжів (технікумів)

13. 

Керівники (спеціалісти, методисти) коледжів (технікумів) з питань ліцензування та акредитації

14. 

Методисти коледжів (технікумів)

15. 

Завідувачі науково-методичними кабінетів коледжів (технікумів)

16. 

Начальники (інспектори) відділів кадрів коледжів (технікумів)

ІІІ. Працівники  методичних служб

1. 

Завідувачі  районних (міських) методичних кабінетів 

2. 

Завідувачі  (методисти) районних (міських) методичних кабінетів  з питань забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо надання соціально-психологічної допомоги різним групам населення, які постраждали внаслідок АТО

3. 

Новопризначені завідувачі (резерв завідувачів)районних (міських) методичних кабінетів

4. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з  початкової освіти

5. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з  дошкільного виховання

6. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з  бібліотечних фондів

7. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з мов та літератур

8. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з суспільствознавства

9. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з фізико-математичного циклу

10. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з природознавства

11. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з технологій

12. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з естетичної культури

13. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з основ  здоров’я і фізичної культури

14. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з позашкільної освіти

15. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з корекційної освіти

16. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з питань роботи з кадрами

17.

Новопризначені методисти зі стажем роботи до 1 року (без виділення профілю)

18. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів (без виділення профілю)

19. 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів – організатори дистанційного навчання

 IV. Спеціалісти психологічних служб

1

Методисти районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти

2

Методисти районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти з питань забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо надання соціально-психологічної допомоги різним групам населення, які постраждали внаслідок АТО

3

Завідувачі (консультанти) обласних, районних (міських) психолого-медико-педагогічних консультацій

4

Завідувачі (директори) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти з питань забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо надання соціально-психологічної допомоги різним групам населення, які постраждали внаслідок АТО

5

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти

6

Практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів

7

Практичні психологи загальноосвітніх навчальних закладів з питань забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо надання соціально-психологічної допомоги різним групам населення, які постраждали внаслідок АТО

 

V. Керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники  з охорони праці

 

VI. Керівні, педагогічні, науково-педагогічні працівники  з безпеки життєдіяльності