Вельмишановні  колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній  конференції  з міжнародною  участю

«ПРОФЕСІЙНИЙ  РОЗВИТОК  ФАХІВЦІВ  В  УМОВАХ  ЦИФРОВІЗАЦІЇ  СУСПІЛЬСТВА:  СУЧАСНІ  ТРЕНДИ»

(Professional Development of Specialists in the Digitized Society: Current Trends – PDSDig–2020),

якавідбудеться 12–13  листопада  2020  р.

 у  Державному  закладі  вищої  освіти «Університет  менеджменту  освіти».

 

У рамках онлайн-формату конференції запланована робота таких секцій:

Секція 1. Управління професійним розвитком фахівців у цифровому просторі формальної і неформальної освіти.
Секція 2. Підготовка і професійний розвиток фахівців у цифровому двійнику закладу освіти.
Секція 3. Психологічна безпека учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі.
Секція 4. Підготовка управлінців соціально-політичного профілю в умовах цифровізації суспільства: гуманістичний аспект.
Секція 5. Розвиток Soft Skills педагогів  закладів  професійної, фахової  передвищої  та  вищої  освіти  в  умовах  діджиталізації.

Календар  конференції:

Електронна  реєстрація  учасників  конференції

до 30 вересня 2020 р.

Подання статей  до програмного комітету за  посиланням

до 30 вересня 2020 р.
(https://easychair.org/conferences/?conf=pdsdig2020)

Повідомлення  про  прийняття  статті до друку

до 12 жовтня 2020 р.

Подача  виправлених  статей до програмного  комітету

до 26 жовтня 2020 р.

Дні  проведення  конференції

12-13 листопада 2020 р.

Запрошуємо  долучитися до  активної  участі у науково-практичній конференції та зареєструватися за  адресою: https://bit.ly/3lFYEcG

Е-mail для листування: conferenceumo2020@gmail.com.

Наукові статті учасників  конференції, підготовлені згідно з вимогами, будуть опубліковані у Збірнику статей науково-практичної конференції «Професійний розвиток фахівців в умовах цифровізації суспільства: сучасні тренди» 
(вимоги розміщено за посиланням: https://notso.easyscience.education/umo_2col.doc). Учасникам  конференції  до 20 вересня 2020 р. через платформу EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=pdsdig2020) пропонується подати повні й оригінальні дослідницькі статті (6–12 сторінок), включаючи оглядові статті, навчально-методичні, футурологічні/експертні статті з тематики конференції.

Детальна інформація про конференцію та вимоги до оформлення наукових публікацій