ЦЕНТР МЕРЕЖЕВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ТА НАУКОМЕТРІЇ

Основними завданнями Центру є:

1. Аналітична діяльність з моніторингу офіційного веб сайту і наявних мережевих електронних ресурсів управління та підтримки наукових досліджень.

2. Розповсюдження інформації про діяльність Університету в освітньому просторі та забезпечення рівного доступу учасників освітнього процесу до наукових праць, навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх знаходження за допомогою електронних технологій.

3. Контроль за наявністю наукометричних профілів науково-педагогічних працівників, їх актуалізацію в міжнародних і національних базах даних.

4. Аналітична діяльність з моніторингу та аналізу публікаційної активності  та цитувань науково-педагогічних працівників Університету.

5. Оприлюднення результатів наукової діяльності Університету.

6. Здійснення досліджень в області наукометрії та впровадження їх результатів у практичну діяльність Університету.

7. Визначення стратегії розвитку наукової діяльності та підвищення наукометричних показників працівників Університету.

8. Впровадження в Університеті мережевих електронних освітніх ресурсів управління та підтримки наукових досліджень.

9. Проведення консультативної роботи для науково-педагогічних працівників і управлінського персоналу Університету з питань використання мережевих електронних освітніх ресурсів управління та підтримки наукових досліджень.