Науково - методична рада Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти

 

                                                                                       

      Заславська Світлана Олександрівна                         Харагірло Віра Єгорівна       

               голова Науково-методичної ради                                заступник голови Науково-методичної ради
         заступник директора з навчальної роботи                             старший викладач кафедри ПП та УНЗ

Горлова Ганна Григорівна

секретар Науково-методичної ради,
завідувач відділу сучасних технологій виробництва

Члени Науково-методичної ради:

Клочко Алла Олексіївна

заступник директора з науково-навчальної роботи

Верченко Надія Вікторівна

вчений секретар БІНПО

Сілаєва Ірина Євгеніївна

зав. кафедри МПО та СГД

Торба Наталія Григорівна

доцент кафедри ПП та М

Даценко Артем Станіславович

в.о. зав. кафедри ТН ОП та Д

Соболєва Світлана Василівна

доцент кафедри МПО та СГД

Сахно Олександр Володимирович

доцент кафедри ТН ОП та Д

Денисова Анастасія Володимирівна 

завідувач навчального відділу

Трегуб Ольга Дмитрівна

бібліотекар