Міжнародна економіка

Дисципліна “Міжнародна економіка” аналізує економічні відносини та дії економічних законів на міжнародному рівні, а також основи зовнішньо-торгівельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної політики.Предметом курсу “Міжнародна економіка” є економічні, організаційні, правові і соціальні питання та закономірності функціонування і розвитку міжнародної економіки.Міжнародна економіка пов’язана з політекономією; основами підприємництва; галузевими економіками; економікою праці; організацією, нормуванням і оплатою праці; міжнародними економічними відносинами, валютно-фінансовими відносинами, організацією виробництва; фінансами підприємства; економічним аналізом; основами планування і макроекономічного прогнозування; бухгалтерським обліком; розміщенням продуктивних сил та іншими дисциплінами. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: Модуль 1. Основи формування та функціонування міжнародної економіки Модуль 2. Особливості розвитку міжнародної економіки