Актуальні проблеми експериментальної психології: Сучасні математичні методи в психології

Метою вивчення дисципліни є поглиблення знань, умінь і навичок статистико-математичного аналізу результатів та їх інтерпретації, опанування сучасних способів статистико-математичного опрацювання результатів виміру складних психологічних явищ і форм урахування результатів виміру. Основну увагу приділено аналізу можливостей статистико-математичних методів у виявленні латентних зв’язків між змінними (факторний, кластерний, кореляційно-регресійний аналіз та ін.) з використанням комп’ютерної програми SPSS (версіі17.0 і 21.0).