Актуальні проблеми педагогічної психології

Вивчення дисципліни має за мету інтегрувати надбання сучасної вітчизняної та зарубіжної психологічної науки в сфері освіти та навчання. В навчальному курсі висвітлюються актуальні психологічні питання педагогічної діяльності та педагогічної праці, педагогічних здібностей та вимог до особистості педагога, психології навчання, виховання та учіння, аспекти самовиховання учасників навчального процесу. Курс розкриває основні напрямки педагогічної психології, як психології навчання, виховання та психології особистості педагога (суб’єкт педагогічної праці).