Анатомія та еволюція нервової системи людини

Основною метою курсу “Анатомія та еволюція нервової системи людини” є знайомство студентів з філогенетичним розвитком, будовою і загальними принципами роботи нервової системи, фізіологічними особливостями різних структур нервової системи та їх взаємозв’язку. володіти знаннями про локалізацію психічних функцій у центральній і периферичній нервовій системі та використовувати їх у діагностичних цілях. Обґрунтувати психічні явища з позиції анатомії нервової системи.