Антропологія

Мета курсу полягає у  формуванні в студентів теоретичних знань з основ сучасної антропології, включаючи перш за все такі її напрями як педагогічна антропологія, екологія людини, філософська антропологія.  Основна увага приділяється в ознайомлені студентів з основами антропологічних знань — науки про мінливість фізичного типу людини у часі і просторі, яка складається із трьох великих розділів, а саме: антропогенезу, мета якого висвітлення процесу походження людини; морфології та фізіології людини, що вивчають між групову мінливість морфо-фізіологічних ознак серед населення земної кулі; расогенезу та етнічної антропології, завданням яких є реконструкція процесу асо утворення, етногенезу та етнічної історії давніх і сучасних народів.