Арт – терапія

Метою викладання навчальної дисципліни “Арт - терапії” є сформувати у студентів цілісне уявлення про арт-терапію як метод психодіагностики і психокорекції для подальшого використання в науково-практичній діяльності як психолога, так і викладача психології в різних освітньо-вікових групах

 Основними завданнями: ознайомити студентів з основними напрямами сучасній арт-терапії; дати уявлення про різну техніку індивідуальної і групової роботи в арт-терапії; показати можливості вживання арт-терапевтічніх методик в роботі з різними категоріями клієнтів