Експериментальна психологія

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями, а також набуття вмінь і навичок експериментального дослідження психіки. Центральну увагу при цьому приділено складанню програми експерименту, насамперед, плануванню і аналізу шляхів досягнення валідності експерименту, а також окремих типів емпіричного дослідження психіки, які за логікою здобуття фактів психічної реальності наближаються до експерименту (зокрема, квазіексперимент і кореляційне дослідження).