Екзистенціальна психологія

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання.

Мета курсу:практичне знайомство студентів з комплексом філософських і психологічних знань щодо діяльності психолога та психотерапевта екзистенціального напрямку, що пов'язано зі світоглядними проблемами сучасної молоді і служить глибинною підставою перспектив їх професійної орієнтації та відкриває джерела їх навчальної.

Завдання курсу:ознайомлення майбутніх спеціалістів з теоретичними та методологічними аспектами екзистенціальної психології, озброєння практичними навичками з екзистенціальної психотерапії; розуміння причини затребуваності екзистенціальної тематики серйозною кризою, пережитим психологічною наукою, нездатністю традиційної природно-науково орієнтованої психології відповідати на запити сучасного суспільства; вміння взначати особливості ситуації, пережитої нашою країною, яку цілком можна назвати прикордонної ситуацією як ситуації життєвої кризи, коли розпадається звичний хід подій, у людини частіше виникають екзистенційні питання, на які не здатна давати відповіді класична психологія; розуміння важливості екзистенціальної позиції в прийнятті буття-у-світі клієнта як унікального способу, яким він сприймає себе і світ і задає напрямок свого життя; вміння розпізнавати і досліджувати психологічні фактори, що сприяють розвитку довіри індивіда до себе – автентичність та відкритість до буття; вміння  пояснювати мету екзистенціальної психотерапії і консультування як допомогу клієнту знайти сенс свого власного життя, усвідомити особистісну свободу і відповідальність і відкрити свої потенції як особистості в повноцінному спілкуванні.