Філософія психології

Навчальна дисципліна «Філософія психології» дозволяє зрозуміти важливість знання філософських коренів наукових знань, для адекватного осмислення системи ідей та категорій, що утворюють сучасний план психологічної науки, передумови, умови та фактори формування психіки людини. Дисципліна спрямована на формування знань про розвиток поглядів на природу психічного, вмінь і навичок, щодо аналізу психологічних концепцій, тенденцій розвитку ідей та поглядів.