Фізична культура та психофізіологічний тренінг

Мета вивчення курсу «Фізична культура та психофізіологічний тренінг»  полягає в озброєнні студентів системою сучасних знань, що містить фундаментальні теорії і концепції оздоровчої фізичної культури, типові технології організації та використання фізичних вправ, спрямованих на зміцнення здоров’я, профілактику захворювань та забезпечення фахової дієздатності педагогічного колективу та осіб, які навчаються; в оволодінні методами самоконтролю за станом здоров’я, фізичного розвитку та діяльності функціональних систем організму; опануванні методиками накопичення та покращання показників розвитку основних фізичних якостей. Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів: вступ до дисципліни: «Фізична культура та психофізіологічний тренінг»; психологічні фактори якості життя суб’єктів освітнього простору; програми забезпечення фахової дієздатності педагогічного колективу та осіб, які навчаються; технологія психофізіологічного тренінгу