Фізіологія та психологія праці

Курс вивчає особливості фізіології трудової діяльності людини та психології праці – науки, що  вивчає психологічні закономірності формування конкретних форм трудової діяльності, їх вплив на організм і відношення людини до праці. Основна увага приділяється питанням ролі праці у формуванні людської особистості, становлення людини як суб’єкта праці, а також: загальної структури діяльності, її мотивації, психологічним  станам оператора в системі “людина - машина”.