Гендерна психологія

Дисципліна «Гендерна психологія »– це галузь психології, яка досліджує характеристики гендерної ідентичності особистості, що детермінують соціальну поведінку людей в залежності від їх статевої приналежності. Психологічні дослідження у цій сфері спрямовані на порівняльне дослідження особистісних характеристик людей чоловічої та жіночої статі. Гендерна психологія містить такі структурні підрозділи: психологія гендерних розбіжностей, гендерна соціалізація, гендерні характеристики особистості, психологія гендерних стосунків, гендерна психологія лідерства.         Метавивчення курсу«Гендерна психологія» – вивчення гендерної специфіки поведінки людей, гендерних проблем та шляхи їх подолання.