Індивідуальне консультування

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання.

Мета курсу:полягає у висвітленні сутності напрямків роботи і особливостей діяльності психолога,оволодіння сучасними напрямками психоконсультативних та терапевтичних технологій,набутті й удосконаленні комунікативних умінь та навичок, необхідних для роботи психолога.

Завдання курсу. ознайомлення майбутніх спеціалістів з теоретичними та методологічними аспектами психологічного консультування, озброєння навичками практичного застосування здобутих знань; розуміння особистості як найвищої цінності суспільства; усвідомлення особливостей індивідуального консультування як професійної діяльності; орієнтування у напрямках діяльності психолога-консультанта; володіння основними термінами та поняттями практичної психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному та професійному житті; формування навичок роботи з людьми для надання психологічних консультацій; викладення методики та технік оптимізації комунікативних процесів.