Історія психології

Навчальна дисципліна «Історія психології»  передбачає засвоєння студентами загальної логіки, закономірностей і хронології становлення, розвитку психологічних знань у контексті загальної історії науки; ознайомлення із процесом історичних змін, принципів і метедології науки, вироблення критичного, недогматичного погляду на різні психологічні теорії. Основна увага приділяється формуванню у студентів  основних навичок та умінь щодо визначення закономірностей історико – психологічного  процесу.