Історико – філософські засади психології

Навчальна дисципліна «Історико – філософські засади психології»  спрямована  на засвоєння студентами закономірностей і хронології ставлення психологічних знань в контексті знання філософських коренів наукових знань, осмислення системи ідей та категорій сучасної психологічної  науки, ознайомлення із процесом історичних змін, принципів і методології науки, вироблення критичного погляду на різні психологічні  теорії.  Дисциплін спрямована на формування знань про розвиток поглядів на природу психічного, вмінь і навичок щодо визначення закономірностей історико-психологічного процесу, аналізу психологічних концепцій, тенденцій розвитку ідей та поглядів. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Історико – філософські засади психології»