Конфліктологія

Навчальна дисципліна « Конфліктологія»  розкриває сутність  конфлікту, його функції та основні типи конфліктів в організаціях, аналізує причини виникнення конфліктів, їх структуру та динаміку, висвітлює основні напрями управління  конфліктами, надає діагностичні методики  для дослідження стратегій  поведінки в конфлікті з урахуванням психологічних характеристик учасників конфліктологічної взаємодії. Дисципліна спрямована «озброїти» практичних психологів сучасними теоріями з конфліктології, розвинути  вміння застосовувати їх у профілактиці і розв’язанні конфліктів у всіх сферах життєдіяльності людини.