Математичні методи в психології

Мета дисципліни полягає у розкритті особливостей використання статистико-математичних процедур в опрацюванні та інтерпретації емпіричних даних психологічного дослідження. Основну увагу приділено формуванню знань про основні статистико-математичні методи та способи їх застосування в психології, а також розвитку вмінь і навичок самостійного статистико-математичного опрацювання та аналізу даних експериментального дослідження психіки.