МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ПСИХОЛОГІЇ

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із психологічною експертизою, технологією її підготовки та проведення а також процедурою визначення методів експертного дослідження в різних галузях психології. Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів: предмет та завдання психологічної експертизи; технологія проведення психологічної експертизи; галузі застосування психологічної експертизи; компетенції психолога - експерта. Опанування курсом передбачає підготовку та захист проекту з одного виду психологічної експертизи.