Методика та організація наукових досліджень

Метою даного навчального курсу є висвітлення теоретичних основ, пи­тань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто теоретичного й практичного підґрун­тя для ефективного проведення наукових досліджень студен­тами-психологами. Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, опти­мальній організації наукової творчості.