Методика викладання у вищій школі

Навчальна дисципліна «Методика викладання у вищій школі» призначена для студентів-магістрів, що навчаються по напряму «Психологія». Вона формує узагальнені, теоретичні психолого-педагогические погляди на процес сучасної освіти і навички самостійної організації навчального процесу.

В курсі розглядаються психологічні теорії учіння, навчальної діяльності, розвиваючого навчання, а також системи активних методів навчання психологічним дисциплінам, націленим на формування у студентів, магістрантів теоретичного професійного мислення психологічного складу, уміння творчо використовувати психологічні знання в практичній діяльності. У курсі наводяться матеріали з історії викладання психології на Україні. Розглядаються основні правові і нормативні документи, які повинен знати викладач психології.

Метазасвоєння навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі»полягає в ознайомлення із методологією розробки і модифікації програм навчання та методичних матеріалів по курсах психологічних дисциплін; плануванні, технологічній розробці і реалізації процесу навчання психології різними методами, в різних формах і за допомогою різних засобів; вдосконалення професійних якостей і вмінь студента-магістра.

Предметом вивчення дисципліни є сучасні методики викладання навчальних дисциплін, які використовуються у вищих навчальних закладах. Головними завданнями є оволодіння професійними знаннями не тільки на теоретичному, але й на технологічному рівнях, свідомо конструювати педагогічний вплив на вихованця, прогнозувати його наслідки й ефективність результату.

Специфіка курсу – у спрямованості на особистісний розвиток викладача, формування його творчого потенціалу, педагогічна майстерність розглядається не лише як рівень професійної діяльності, а як комплекс властивостей особистості викладача, який забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності.