Методологія тренінгової діяльності

Тренінг є одним з основних видів роботи психолога у будь-якій галузі. Розвинена тренерська компетентність психолога-випускника вишу, що передбачає оволодіння сукупністю знань, умінь, навичок щодо тренерської діяльності та вмотивованість до неї, є однією з умов, яка сприяє його успішній професійній адаптації, забезпечує результативність фахової діяльності й забезпечує конкурентоздатність молодого спеціаліста-психолога.

Метою даного курсу є розвиток тренерської компетентності у майбутніх психологів. Його завдання полягають у вивченні науково-теоретичних засад тренінгової діяльності; в оволодінні та вільному оперуванні студентами спеціальною професійною термінологією тренера; у формуванні базових умінь і навичок організації та проведення соціально-психологічного тренінгу; у розвитку мотивації до здійснення тренінгової діяльності; у створенні екопсихологічних умов для самопізнання, саморозвитку студентів, їх самовизначення щодо власної спеціалізації у тренінговій діяльності; в оволодінні професійною етикою тренера.

Робоча програма навчальної дисципліни «МЕТОДОЛОГІЯ ТРЕНІНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»