Основи анатомії та фізіології нервової системи людини

Метою навчального курсу є: ознайомити студентів з будовою та основними принципами роботи нервової системи, фізіологічними особливостями різних структур центральної нервової системи та їх взаємозв’язки.