Основи медіа грамотності

Мета вивчення дисципліни - формування системи знань про медіа грамотність, психологічні особливості соціальних комунікацій в інформаційному суспільстві і перехідний період, принципи і психотехнології рефлексивного управління в медіапросторі, психологічні механізми впливу медіапродукції на різновікову аудиторію (насамперед, вплив екранних медіа на дитячу психіку), психологічні основи неформальної медіаосвіти і медіапросвіти; набуття вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності.