Порівняльна психологія

У пропонованому курсі розкриваються проблеми розвитку психіки у філогенезі та онтогенезі, а також питання, пов’язані з біологічними передумовами антропогенезу. Метою курсу є формування знань для наукового розуміння загального процесу становлення та розвитку психіки, проблеми біологічного і соціального в поведінці, ролі біологічних детермінант в психіці та ін. Курс спрямований на вивчення психологічних особливостей, виявлених на тваринах, та їх порівняння з особливостями людини,  загальних та принципових відмінностей у відображенні оточуючого світу, поведінки на різних рівнях філогенезу.