Практикум з загальної психології

Метою даного курсу є підвищення рівня професійної підготовки щодо теорії та практики використання сучасних методів експериментального дослідження та розпізнавання індивідуально-психологічних особливостей людей. Основні завдання курсу:формування у студентів теоретичних знань з основ практичної психології; закріплення інтегрованих та систематизованих знань та методів з різних областей психології, отриманих у процесі навчання, з метою системного їх застосування при вирішенні проблем, що виникають у людини в різноманітних сферах її життя; формування у майбутнього психолога професійного вміння приймати самостійні рішення в певних соціальних умовах, а також опрацювання базових навичок використовування сучасних методів та форм організації психологічної практики.