Проблеми мотивації та діяльності людини

Навчальна дисципліна «Проблеми мотивації та діяльності людини» спрямована на забезпечення студентів системою психологічних знань, яка містить фундаментальні теорії та концепції, відомості в області в області психології  потребністно – мотиваційноїрегуляції поведінки і діяльності людини, методичні прийоми вивчення мотиваційної сфери особистості, рекомендації щодо розвитку мотивації людини в різних сферах діяльності. Особлива увага приділяється відносно професійної підготовки студентів до практичної діяльності в питаннях, пов’язаних з визначенням і вивченням динаміки спонукальних механізмів людської поведінки.