Психофізіологія

Мета навчальної науки«Психофізіологія»: формування системи наукових уявлень про фізіологічні механізми, принципи і закономірності психічної діяльності і поведінки людини та умінь застосовувати ці знання у практичній роботі і прикладних дослідженнях професійної діяльності психолога.

Завдання: оволодіти теоретико-методологічними основами психофізіології людини та сучасними методами дослідження психофізіологічних функцій, сформувати уявлення про сучасний стан розвитку психофізіології. Мета вивчення дисципліни “Психофізіологія” – надання пояснювальних моделей протікання психічних процесів, що засновані на природничо-науковій парадигмі і припускають співвіднесення вмісту психічних процесів з нейронною активністю; ознайомлення  з сучасним рівнем розвитку психофізіологічної науки, відповідними уявленнями про фізіологічні механізми, кореляти і закономірності психічної діяльності і поводження людини, а також формування у студентів уміння використовувати ці знання при аналізі психологічних даних.