Психологічна допомога: Методологічні та прикладні аспекти психокорекції

Метою вивчення модулюєнабуття професійної компетентності у сфері індивідуальної і групової психокорекційної роботи. Засвоєння теоретичних засад психокорекції. Опанування методиками групового  та індивідуального психокорекційного впливу