Психологічна допомога особистості

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання.

Мета курсу:ознайомити майбутніх психологів з основними поняттями даної дисципліни, структурою й історією її становлення, а також оволодіння основними загальноприйнятими в даній науці методами надання клінічної допомоги в умовах спеціальних установ по типу психологічної служби при немедичних організаціях.

Завдання курсу. Формування професійної компетенції практичного психолога; відпрацювання термінологічного апарату і систематизація поняття, що використовуються у даній сфері;  глибоке оволодіння знаннями, які відображають зміст, техніки та технології психологічної допомоги особистості, основні етапи психокорекційної і психотерапевтичної роботи з клієнтами; ознайомлення з основними умовами роботи практикуючого психолога в психологічній службі; набуття умінь і навичок використання консультативної психології, орієнтування в конкретних практичних ситуаціях; ознайомлення з структурою і функціями психологічної служби в наданні психологічної допомоги населенню.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологічна допомога особистості»