Психологічна допомоги сімї

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань щодо закономірностей функціонування сімейної системи та моделей надання психологічної допомоги сім’ї. Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів: основи психологічної допомоги сім’ї; психологічне консультування сім’ї; моделі психотерапевтичної роботи з сім’єю; прикладні аспекти психологічної допомоги сім’ї. Опанування курсу студентами передбачає дослідницьку роботу по підготовці та захисту проекту вивчення сімї.