Психологічні теорії особистості

У навчальній дисципліні «Психологічні теорії особистості» розкривається зміст основних психологічних теорій особистості, а також підходів і теоретичних концепцій, щодо сутності і структури особистості. Основними завданнями дисципліни є виявлення умов становлення, функціонування і розвитку особистості, формування знань, вмінь і навичок аналізу психологічних концепцій сутності особистості, володіння прийомами  конструктивного синтезу різних персоно логічних концепцій стосовно конкретних випадків консультування і психотерапії особистості.