Психологія

Метою даного курсу є вивчення механізмів, принципів і закономірностей функціонування психічної діяльності людини, а також розуміння закономірностей формування і розвитку особистості і особливостей поведінки людини в суспільному середовищі. Основні завдання курсу: навчити студентів розуміти принципи і закономірності функціонування психіки і прояви особистості у діяльності і спілкуванні; розкрити сутність та особливості психічних процесів, психічних станів, психічних властивостей особистості; навчити студентів практично використовувати дані знання та вміння у практиці спілкування і вирішенні своїх професійних і життєвих завдань.