Психологія девіантної поведінки

Мета даного курсу полягає у формуванні знань щодо змісту, видів, психологічних чинників і психологічних особливостей корекції девіантної поведінки особистості, а також сприяння розвитку відповідних умінь і навичок. Основні завдання курсу: розкрити психологічний зміст девіацій поведінки особистості; визначити психологічні чинникі їх виникнення; висвітлити особливості діяльності психолога з профілактики та корекції девіантної поведінки.