Психологія ділового спілкування та іміджологія

Мета курсу: формування у студентів уявлень про імідж як цілеспрямовано або стихійно створений образ суб’єкта з метою здійснення соціально – психологічного, емоційно – психологічного впливу на цільову аудиторію; знань про методи, принципи формування ефективного особистісного імідж-образу, його психологічні властивості. Вивчає теоретико – методологічну базу  іміджелогії, типології та основні функції іміджу, методи формування, реалізації, корегування іміджу організації, а також особливості ділового іміджу майбутнього професіонала у своїй галузі. Курс спрямований на вироблення у студентів основних навичок та умінь щодо ефективного ділового спілкування, створення успішного ділового іміджу.