Психологія конфлікту

Навчальна дисципліна «Психологія конфлікту» розкриває не тільки сутність конфлікту, але й доводить, що поява конфлікту  пов’язана з психологічними особливостями особистості, інтересами та його потребами, а також мотивами діяльності людини, що в основі багатьох конфліктів лежить неможливість особистості реалізувати значущі для неї мету, потреби, інтереси. Дисципліна спрямована на засвоєння студентами психологічних особливостей особистості, які впливають на виникнення конфліктів, теорій «соціальних ролей» і її значення у визначенні причин виникнення конфліктів, методів аналізу поведінки індивідума в умовах конкуренції.