Психологія організацій

Програма дисципліни «Психологія організацій» передбачає засвоєння студентами спеціальних знань та оволодіння навичками для подальшої професійної діяльності в сфері організації. Лекційні та практичні заняття об’єднані у чотири змістовні модулі: 1) Організація як предмет психологічної науки; 2) Організаційні процеси; 3) Психологія поведінки в організації; 4) Організаційний розвиток та зміни. Така послідовність змістовних модулів забезпечує комплексність навчального підходу.