Психологія особистості у перехідний період

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання.

Мета курсу: розкрити психологію особистості в перехідний період.

Завдання курсу.Ознайомлення студентів з особливостями особистісних проявів у перехідний період; ознайомлення з принципами та закономірностями розвитку особистості у перехідний період; формування у студентів навичок допомоги особистості в перехідному періоді.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія особистості у перехідний період»