Психологія праці

Метою даного курсу є забезпечення студентів системою психологічних знань, яка містить фундаментальні теорії та концепції, відомості про закономірності виникнення й розвитку психічних явищ у процесі трудової діяльності, методичні прийоми вивчення трудової діяльності й суб’єкта праці, практичні рекомендації щодо підвищення продуктивності й безпеки праці як процесу. Завдання курсу: формування знань про психологічні закономірності виникнення та розвитку психічних явищ у процесі трудової діяльності, вмінь і навичок правильно і науково обґрунтовано пояснювати психологічні факти, ті або інші прояви особистості людини у праці.