Психологія професійної кар’єри

Мета курсу надати майбутньому практичному психологу базові теоретичні і практичні знання, що стосуються професійної кар’єри,  формування, розвитку і управління кар’єрою особистості. Засвоєння курсу передбачає формування вмінь застосовувати діагностичні методики для визначення кар’єрних прагнень, цілей, спрямувань, проводити консультування щодо управління професійною кар’єрою, кар’єрних криз, підбирати шляхи для подолання деформацій в кар’єрі, складати індивідуальний план розвитку кар’єри.

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія професійної кар’єри»