Психологія реклами

Курс знайомить студентів з поняттям реклами як різновиду маркетингової комунікації, сприяє формуванню теоретичних та практичних навичок в галузі психології реклами, знайомить з основними методами діяльності фахівців з реклами. Курс містить розділи: реклама в системі маркетингових комунікацій;  роль реклами у сучасному суспільстві; психічні процеси у формуванні рекламних образів; психологічні засади споживчої поведінки та впливу реклами; вікові, статеві та соціальні фактори в рекламі; етичні питання психології маркетингу та реклами.