Психологія розвитку

Метою курсу є ознайомлення з основними теоретичними поглядами вітчизняних та зарубіжних вчених щодо закономірностей психічного розвитку в онтогенезі, сучасними уявленнями про індивідуальні, типологічні та групові психологічні відмінності між людьми, формування системи знань про вікові норми та основні тенденції розвитку людини в процесі життєвого шляху, засвоєння діагностичних методик для визначення особливостей вікового розвитку. 

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія розвитку»