Психологія саморегуляції

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно- модульної системи організації навчання.

Мета курсу:створення у студентів мотивації до самодослідження, самоаналізу і надання психологічної допомоги самим собі.

Завдання курсу: ознайомити студентів з теоретичними основами саморегуляції; в процесі вивчення методів і конкретних методик саморегуляції сприяти практичному освоєнню їх студентами; допомогти адаптації студентів до умов навчання внз, а також початковому професійному і особовому самовизначенню студентів.